18-06-2024   6991

Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 chính quy (đợt 1 năm 2024)

 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo tuyển sinh, đào tạo theo nhu cầu xã hội, dành cho người đã tốt nghiệp trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy (sau đây viết tắt là hình thức văn bằng 2 chính quy) Khóa 16 (Khóa học 2024-2027), đợt 1 năm 2024 như sau:

 

1. Ngành tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh

Stt

Ngành đào tạo trình độ

đại học hình thức chính quy

ngành

Chỉ tiêu

tuyển sinh

Văn bằng

cấp cho người học

1.

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý)

7220201

90

Cử nhân Ngôn ngữ Anh

2.

Quản trị kinh doanh

7340101

100

Cử nhân Quản trị kinh doanh

3.

Luật

7380101

500

Cử nhân Luật

 

 

Cộng:

690

 

 

2. Đối tượng tuyển sinh và phương thức tuyển sinh

2.1. Đối tượng tuyển sinh:

a) Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo chính quy (bao gồm văn bằng học liên thông trình độ đại học chính quy) thuộc tất cả các ngành/ nhóm ngành ở trong nước hoặc nước ngoài. Trường hợp thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp đại học thì phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày cấp) và Giấy cam kết về thời gian nộp bằng tốt nghiệp đại học hình thức chính quy (thí sinh tải mẫu theo hướng dẫn tại mục 7: Phụ lục 3);

b) Đối với thí sinh là người nước ngoài còn phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài;

c) Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học tại các cơ sở giáo dục của nước ngoài còn phải thực hiện thủ tục công nhận văn bằng này tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2024/TT-BGDĐT ngày 02/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 

2.2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển:

a) Trường hợp có số lượng thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành đào tạo được nêu tại mục 1: Trường sẽ thực hiện xét tuyển dựa vào bằng tốt nghiệp đại học hình thức chính quy.

b) Trường hợp có số lượng thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành đào tạo được nêu tại mục 1: Trường sẽ xét tuyển dựa vào bằng tốt nghiệp đại học hình thức chính quy và điểm trung bình tích lũy toàn khóa (được làm tròn đến 2 chữ số thập phân) cho đến khi đủ chỉ tiêu:

(i) Đối với thí sinh được đào tạo và cấp bằng theo “Phương thức tổ chức đào tạo theo niên chế”: điểm trung bình tích lũy toàn khóa học của thí sinh được tính theo thang điểm 10;

(ii) Đối với thí sinh được đào tạo và cấp bằng theo “Phương thức tổ chức đào tạo theo tín chỉ”: điểm trung bình tích lũy toàn khóa học của thí sinh được tính theo thang điểm 4.

 

3. Thời gian và địa điểm học

3.1. Thời gian đào tạo: 2,5 năm (5 học kỳ).

3.2. Thời gian học:

a) Đối với ngành Luật: mỗi tuần học 4 buổi, dự kiến học vào các buổi tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và chiều Chủ nhật; mỗi buổi học 3 tiết, buổi chiều bắt đầu từ 13g30’, buổi tối bắt đầu từ 18g15’;

b) Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị kinh doanh: mỗi tuần học 4 buổi, dự kiến học vào các buổi tối thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật; mỗi buổi học 3 tiết, buổi tối bắt đầu từ 18g15’.

3.3. Địa điểm học: số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

 

4. Chi phí tuyển sinh và cách thức nộp

4.1. Chi phí xét tuyển (tiếp nhận hồ sơ, nhập dữ liệu, xét duyệt hồ sơ và các chi phí khác): 600.000đ/ hồ sơ/ thí sinh. Thí sinh nộp chi phí này cùng lúc nộp hồ sơ hoặc trước khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ theo quy định tại mục 7.1;

4.2. Cách thức nộp: theo hướng dẫn tại mục 8.

 

5. Học phí đào tạo (học phí tính theo năm học, đóng theo từng học kỳ):

Stt

Ngành đào tạo

Dự kiến mức thu học phí theo năm học, học kỳ

2024-2025

(cả năm)

2025-2026

(cả năm)

2026-2027

(học kỳ 1)

1.

Quản trị kinh doanh

22.800.000đ

22.800.000đ

11.400.000đ

2.

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý)

25.200.000đ

25.200.000đ

12.600.000đ

3.

Luật

31.680.000đ

31.680.000đ

15.840.000đ

 

6. Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

a) 01 phiếu đăng ký tuyển sinh (thí sinh tải mẫu: Phụ lục 1);

b) 01 phiếu quản lý hồ sơ thí sinh dự tuyển (thí sinh tải mẫu: Phụ lục 2);

c) 01 bản sao (có công chứng hoặc chứng thực) văn bằng tốt nghiệp đại học hình thức chính quy; hoặc bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy cam kết bổ sung văn bằng tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo chính quy trong thời hạn tối đa là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển (thí sinh tải mẫu: Phụ lục 3);

d) 01 bản sao (có công chứng hoặc chứng thực) bảng điểm học tập (phù hợp với văn bằng hoặc Giấy chứng nhận tại mục 6c nêu trên);

đ) 01 bản sao (có công chứng hoặc chứng thực) Giấy khai sinh hoặc Căn cước công dân;

e) 02 ảnh 2x3 trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển (thí sinh dán 2 tấm ảnh này vào Phiếu quản lý hồ sơ thí sinh dự tuyển: Phụ lục 2).

g) Riêng đối với thí sinh là người nước ngoài còn phải có thêm:

(i) 01 bản sao (có công chứng hoặc chứng thực) văn bằng tốt nghiệp của một trong các cấp học ở giáo dục phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ mà ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình học là bằng tiếng Việt; hoặc chứng chỉ trình độ tiếng Việt tối thiểu đạt bậc 4/6 theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài;

(ii) 01 bản sao (có công chứng hoặc chứng thực) hộ chiếu có thời hạn sử dụng cho toàn bộ thời gian học tập tại Việt Nam hoặc ít nhất là 01 (một) năm kể từ ngày dự kiến đến Việt Nam.

h) Riêng đối với thí sinh tốt nghiệp đại học tại các cơ sở giáo dục của nước ngoài còn phải có thêm:

(i) 01 bản sao (có công chứng hoặc chứng thực) Giấy công nhận văn bằng tốt nghiệp đại học của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Giấy xác nhận thuộc trường hợp được miễn công nhận văn bằng của Trường cấp bằng, đồng thời phải xác định rõ hình thức đào tạo là “Chính quy” hoặc tương đương. Tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển nếu chưa có Giấy này thì thí sinh phải có giấy cam kết nộp bổ sung trong thời hạn tối đa là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển (thí sinh tải mẫu: Phụ lục 3);

(ii) 01 bản dịch (gồm văn bằng và bảng điểm học tập) từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

 

7. Kế hoạch tổ chức tuyển sinh

7.1. Phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 18/6/2024 đến ngày 26/7/2024 (thứ Sáu).

a) Phát hành hồ sơ: thí sinh xem thông tin chi tiết và tải các loại biểu mẫu liên quan đến hồ sơ tuyển sinh theo quy định tại ở cuối bài;

b) Nhận hồ sơ trực tiếp tại Trường: theo hướng dẫn tại mục 8.2.

7.2. Kế hoạch xét tuyển:

a) Xử lý dữ liệu và thực hiện xét tuyển: từ ngày 29/7/2024 đến ngày 05/8/2024;

b) Công bố kết quả xét tuyển (dự kiến): trước 17g00’ ngày 13/8/2024 (thứ Ba);

c) Khai giảng khóa học (dự kiến):

- Ngành Luật: ngày 19/8/2024 (thứ Hai);

- Ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị kinh doanh: ngày 20/8/2024 (thứ Ba).

 

8. Cách thức đăng ký, nộp hồ sơ và nộp chi phí tuyển sinh

8.1. Bước 1 (kê khai thông tin tuyển sinh): thí sinh kê khai thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.gle/Muryb1ChYVrSh6xr8; và tham gia nhóm zalo sau đây (có link nhóm của từng ngành) để cập nhật nhanh chóng và đầy đủ các thông tin tuyển sinh của Trường. Cụ thể:

a) Nhóm zalo của thí sinh đăng ký vào ngành Ngôn ngữ Anh: ULAW-Ngành NNA-VB2CQ (Đợt 1-Năm 2024) theo link: https://zalo.me/g/jchbop676

b) Nhóm zalo của thí sinh đăng ký vào ngành Quản trị kinh doanh: ULAW-Ngành QTKD-VB2CQ (Đợt 1-Năm 2024) theo link: https://zalo.me/g/ykwmmy854

c) Nhóm zalo của thí sinh đăng ký vào ngành Luật: ULAW-Ngành LUAT-VB2CQ (Đợt 1-Năm 2024) theo link: https://zalo.me/g/gwkzrv362

8.2. Bước 2 (nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh): thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Phòng A.102, cơ sở Nguyễn Tất Thành (địa chỉ: số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) trước 16g30’ ngày 26/7/2024 (thứ Sáu), vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần:

- Buổi sáng: từ 08g00' đến 11g00';

- Buổi chiều: từ 13g30' đến 16g30'.

8.3. Bước 3 (nộp chi phí tuyển sinh)

a) Cách 1: nộp tiền mặt tại các phòng giao dịch hoặc chuyển khoản từ các ngân hàng cho Trường theo thông tin sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

- Số tài khoản: 1900201447071;

- Tên ngân hàng: Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn;

- Số tiền: 600.000đ (sáu trăm ngàn đồng);

- Nội dung: [Số CCCD # Họ và tên thí sinh # K16D1VB2CQ # Đóng lệ phí tuyển sinh # Tên ngành xét tuyển] (thí sinh ghi nội dung chuyển tiền không có dấu, với cú pháp và thông tin chính xác, đầy đủ theo hướng dẫn; tên ngành ghi theo quy ước nêu tại mục 8.1).

b) Cách 2: nộp tiền mặt trực tiếp tại Phòng Thủ quỹ - Phòng B.105A, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4 (sáng từ 8g00' đến 11g00', chiều từ 13g30' đến 16g30', vào các ngày làm việc trong tuần).

 

9. Thông tin liên hệ

a) Địa chỉ: Phòng Đào tạo - Phòng A.102, cơ sở Nguyễn Tất Thành (địa chỉ: số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh).

b) Điện thoại liên hệ: (028) 3940.0989 - số nội bộ 112.

c) Email: dtcq@hcmulaw.edu.vn      

d) Website: https://www.hcmulaw.edu.vn./.

 

Thông báo

Bìa hồ sơ

Phiếu tuyển sinh

Phiếu quản lý hồ sơ

Giấy cam kết bổ sung văn bằng

Giấy cam kết bổ sung công nhận văn bằng

Lý lịch sinh viên

CÁC TIN KHÁC

Thông báo tuyển sinh Khóa 12 Đại học Luật văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

Thông báo tuyển sinh Đại học Luật khóa 13 Văn bằng 1 hệ Vừa làm vừa học tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

Thông báo về các kênh thông tin tuyển sinh chính thống của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh trong năm tuyển sinh 2024

Thông báo tuyển tình nguyện tham gia chương trình "Về trường THPT” đợt 1 năm 2024

Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hình thức chính quy ngành Luật - Đợt 2 năm 2023

Thông báo tuyển sinh Khóa 33 Đại học Luật hệ Vừa làm vừa học tại Tp. Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển sinh Khóa 13F văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học tại Tp. Hồ Chí Minh

Thông báo về việc bảo lưu kết quả trúng tuyển trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023

Thông báo Chiêu sinh Khoá đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

Bùng nổ! Chuỗi Tư vấn và định hướng chương trình đào tạo chất lượng cao 2023 đã quay trở lại!

Chương trình Livestream “Tổng quan về Trường Đại học Luật Tp. HCM và hướng dẫn cách đặt nguyện vọng để đạt kết quả tốt nhất” - Welcome back !!!

Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hình thức chính quy ngành Luật - Đợt 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật Khóa 37 (2023 - 2025)

Thông báo: Livestream "Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về việc đăng ký xét tuyển sớm trên hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến của Trường"

Thông báo tuyển sinh K12 - Chương trình Thạc sĩ liên kết với Pháp

Thông báo tuyển sinh Khóa 2 Đại học Luật Văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học Tại trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Bình Chánh năm 2023

Thông báo tuyển sinh Khóa 4 Văn bằng 1 Đại học Luật hệ Vừa làm vừa học Tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bình Chánh năm 2023

Thông báo tuyển sinh Khóa 12F Văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học tại TP. Hồ Chí Minh năm 2023

Thông báo tuyển sinh Khóa 32 Đại hoc Luật hệ Vừa làm vừa học Văn bằng 1 tại TP. Hồ Chí Minh năm 2023

Thông báo Về việc áp dụng phương thức xét tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển trình độ đại học văn bằng 2 hình thức chính quy, ngành Luật (Đợt 2, năm 2022)

Thông báo tuyển tình nguyện viên Chương trình Về trường THPT Đợt 1 năm 2023

Thông báo Tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hình thức chính quy Ngành luật học - Đợt 2 năm 2022

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét tuyển sinh viên khóa 47 (khóa tuyển sinh năm 2022) vào học các lớp thuộc Chương trình đào tạo chất lượng cao, năm học 2022-2023

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét, phân khoa chuyên ngành đối với sinh viên ngành Luật và bố trí lớp học cho sinh viên khóa 47, năm học 2022-2023

Thông báo về việc áp dụng phương thức xét tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển trình độ đại học văn bằng 2 hình thức chính quy, ngành Luật (Đợt 1, năm 2022) tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo Tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hình thức chính quy Ngành luật học - Đợt 1 năm 2022

Hướng dẫn thí sinh thanh toán tiền nguyện vọng trực tuyến qua VNPay

Hướng dẫn quét ảnh sang dạng pdf

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ khóa 36 (2022 - 2024)

Chiêu sinh Khoá đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển sinh Khóa 12F Văn bằng 2 Hệ Vừa làm vừa học Tại TP. Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển sinh Khóa 31 Đại học Luật Hệ Vừa làm vừa học Tại TP. Hồ Chí Minh

Thông báo về việc tuyển sinh chương trình Thạc sĩ liên kết với Pháp

Thông báo chiêu sinh Khoá đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

Thông báo tuyển sinh Khóa 4 Đại học Luật Hệ Vừa làm vừa học tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Bình Chánh

Thông báo tuyển sinh Khóa 2 Đại học Luật văn bằng 2 Hệ Vừa làm vừa học tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Bình Chánh

Thông báo tuyển sinh bổ sung chương trình đào tạo thạc sĩ luật tại Trường ĐH Luật Tp.HCM

Thông báo tuyển sinh Khóa 30 Văn bằng 1 hệ Vừa làm vừa học

Thông báo tuyển sinh Khóa 11F Văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học 

Thông báo Về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Thông tin về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021

Trường ĐH Luật TP.HCM công bố điểm sàn đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

Thông báo Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2021

Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc tế và đoạt giải học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021

Xác nhận nhập học theo Phương thức Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2021

Phương thức tuyển sinh bổ sung dành cho thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông báo hoãn tổ chức thi tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật - Đợt 3, năm 2019

Thông báo về việc Tạm dừng việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường đối với thí sinh thuộc diện được “Ưu tiên xét tuyển thẳng” năm 2021

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh