22-05-2023   45101

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật Khóa 37 (2023 - 2025)

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ Luật khóa 37 như sau: 

I. Đối tượng và điều kiện dự tuyển 

1. Yêu cầu đối với người dự tuyển: 

a) Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp theo phần IV thông báo này); đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu

b) Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ quốc tế theo bảng tham chiếu quy đổi một số văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 và bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Phụ lục I của Thông báo này. 

c) Ứng viên đáp ứng yêu cầu có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau: 

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài; 

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

- Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục II của Quy định này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 

2. Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt, đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có). 

3. Đối với chương trình đào tạo được dạy và học bằng tiếng nước ngoài, ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ, cụ thể khi có một trong những văn bằng, chứng chỉ sau đây: 

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện trên 50% bằng ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy; 

b) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ của ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy đạt trình độ tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục II của Quy chế này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

II. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh 

III. Hình thức, thời gian và chương trình đào tạo

1. Hình thức đào tạo: Chính quy

2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm

3. Chương trình đào tạo: Chương trình thạc sĩ chính quy định hướng nghiên cứu và chương trình thạc sĩ chính quy định hướng ứng dụng 

IV. Hồ sơ dự tuyển 

1. Danh mục hồ sơ: 

a) Bản sao (có công chứng, chứng thực) Bằng tốt nghiệp đại học.

b) Đơn xin dự thi (theo mẫu).

c) Sơ yếu lý lịch (dán ảnh và đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.

d) Giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

e) 03 ảnh 3 x 4 (chụp không quá 6 tháng) có ghi đầy đủ các thông tin: họ, tên, ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh.

f) Xác nhận của đơn vị nơi công tác đối với thí sinh dự thi vào trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

g) Hồ sơ miễn thi môn ngoại ngữ (có công chứng, chứng thực) (nếu có). 

h) Hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên (có công chứng, chứng thực) (nếu có).

2. Thời gian phát và nhận hồ sơ: Từ ngày 01/06/2023 đến ngày 30/07/2023

3. Địa điểm phát và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau Đại học (A105) vào các ngày làm việc trong tuần, (từ thứ 2 đến thứ 6; sáng từ 8g00 đến 11g00; chiều từ 14g00 đến 16g30)

V. Kế hoạch, phương thức tuyển sinh và quy trình xét tuyển 

1.  Phương thức tuyển sinh: 

- Xét tuyển hồ sơ kết hợp với phỏng vấn của Ban chuyên môn;

- Xét tuyển hồ sơ kết hợp với phỏng vấn của Ban chuyên môn và thi tiếng Anh.

Phương thức xét tuyển hồ sơ kết hợp với phỏng vấn của Ban chuyên môn áp dụng cho Người dự tuyển đạt yêu cầu về năng lực tiếng Anh theo Phụ lục I của thông báo này;

Phương thức xét tuyển hồ sơ kết hợp với phỏng vấn của Ban chuyên môn và thi tiếng Anh áp dụng cho Người dự tuyển chưa đạt năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo Phụ lục I của thông báo này và có nguyện vọng tham gia kỳ thi tiếng Anh do Trường tổ chức.

2. Thời gian phát và nhận hồ sơ: Từ ngày 01/06/2023 đến ngày 30/07/2023

3. Địa điểm phát và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau Đại học (A105) vào các ngày làm việc trong tuần, (từ thứ 2 đến thứ 6; sáng từ 8g00 đến 11g00; chiều từ 14g00 đến 16g30)

- Lịch đăng ký ôn tập và/ hoặc dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đầu vào: Từ ngày 01/06/2023 đến ngày 30/06/2023.

- Lịch ôn tập ngoại ngữ tiếng Anh: Từ ngày 04/07/2023 đến ngày 09/07/2023 (Vào các buổi tối từ 18:00 đến 20:30)

- Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đầu vào: Ngày 22/07/2023

- Công bố kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đầu vào: 18/08/2023

4. Lệ phí thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đầu vào: 420.000 đồng/ 01 thí sinh

5. Lệ phí thi phỏng vấn: 420.000 đồng/ 01 người dự tuyển

6. Thời hạn nộp lệ phí:

- Thời hạn nộp lệ phí thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đầu vào: hết ngày 30/06/2023

- Thời hạn nộp phỏng vấn: Hết ngày 01/08/2023

7. Phương thức đóng lệ phí xét tuyển: 

a. Đóng trực tiếp tại Trường: phòng B.105A

b. Chuyển khoản ngân hàng theo tài khoản của Nhà trường như sau: 

- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

- Số tài khoản: 1900 201 447 071

- Tại Ngân hàng: Agribank - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung chuyển khoản: “Mã hồ sơ #Họ và tên học viên#Số điện thoại#Đóng lệ phí tuyển sinh CHL Khóa xxxxx

8. Quy trình xét tuyển gồm 02 bước: 

- Bước thứ nhất: Xét hồ sơ 

+ Đối với định hướng nghiên cứu căn cứ vào các yếu tố (kết quả học tập ở bậc cử nhân; Đối tượng ưu tiên, thành tích nghiên cứu khoa học đã có) chiếm tối đa 70 điểm. 

+ Đối với định hướng ứng dụng căn cứ vào các yếu tố (kết quả học tập ở bậc cử nhân; Đối tượng ưu tiên, thành tích nghiên cứu khoa học đã có; kinh nghiệm công tác) chiếm tối đa 70 điểm. 

- Bước thứ hai: Ban chuyên môn phỏng vấn trực tiếp người dự tuyển về các nội dung (kiến thức nền tảng khoa học pháp lý và hiểu biết về ngành đào tạo dự tuyển; kỹ năng) chiếm tối đa 30 điểm.

VI. Thời điểm công bố kết quả tuyển sinh, khai giảng khóa học 

1. Công bố kết quả thi tuyển sinh (Dự kiến): Từ ngày 28/08/2023 đến ngày 01/09/2023

2. Thời gian bắt đầu khóa học (Dự kiến): Từ ngày 13/11/2023

(Lịch học của tất cả các chuyên ngành vào các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 bắt đầu từ 18:15, Thứ 7 học cả ngày (buổi sáng bắt đầu lúc 7:30, buổi chiều bắt đầu lúc 13:30) 

3. Địa điểm đào tạo: Số 2, Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP. HCM

4. Thời gian đào tạo: 1,5 năm đối với chương trình thạc sĩ chính quy định hướng nghiên cứu và 02 năm đối với chương trình thạc sĩ vừa học vừa làm định hướng ứng dụng.

IX. Mức học phí: 

Tổng mức thu học phí của các chương trình đào tạo thạc sĩ niên khóa 2023 - 2025 với thời gian đào tạo 1,5 năm là 79.800.000 đồng, trong đó: Mức thu học phí của các chương trình đào tạo thạc sĩ năm học 2023 - 2024 là 37.500.000 đồng và mức thu học phí của các chương trình đào tạo thạc  sĩ năm học 2024 - 2025 là 42.300.000 đồng.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Luật Tp.HCM, Số 02 Nguyễn Tất Thành, P.13, Quận 4, Tp.HCM – Điện thoại : 028.39400989 số nội bộ 118.

Xem thông báo chi tiết tại : Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật Khóa 37 (2023 - 2025)

CÁC TIN KHÁC

Thông báo: Livestream "Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về việc đăng ký xét tuyển sớm trên hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến của Trường"

Thông báo tuyển sinh K12 - Chương trình Thạc sĩ liên kết với Pháp

Thông báo tuyển sinh Khóa 2 Đại học Luật Văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học Tại trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Bình Chánh năm 2023

Thông báo tuyển sinh Khóa 4 Văn bằng 1 Đại học Luật hệ Vừa làm vừa học Tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bình Chánh năm 2023

Thông báo tuyển sinh Khóa 12F Văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học tại TP. Hồ Chí Minh năm 2023

Thông báo tuyển sinh Khóa 32 Đại hoc Luật hệ Vừa làm vừa học Văn bằng 1 tại TP. Hồ Chí Minh năm 2023

Thông báo Về việc áp dụng phương thức xét tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển trình độ đại học văn bằng 2 hình thức chính quy, ngành Luật (Đợt 2, năm 2022)

Thông báo tuyển tình nguyện viên Chương trình Về trường THPT Đợt 1 năm 2023

Thông báo Tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hình thức chính quy Ngành luật học - Đợt 2 năm 2022

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét tuyển sinh viên khóa 47 (khóa tuyển sinh năm 2022) vào học các lớp thuộc Chương trình đào tạo chất lượng cao, năm học 2022-2023

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét, phân khoa chuyên ngành đối với sinh viên ngành Luật và bố trí lớp học cho sinh viên khóa 47, năm học 2022-2023

Thông báo về việc áp dụng phương thức xét tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển trình độ đại học văn bằng 2 hình thức chính quy, ngành Luật (Đợt 1, năm 2022) tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo Tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hình thức chính quy Ngành luật học - Đợt 1 năm 2022

Hướng dẫn thí sinh thanh toán tiền nguyện vọng trực tuyến qua VNPay

Hướng dẫn quét ảnh sang dạng pdf

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ khóa 36 (2022 - 2024)

Chiêu sinh Khoá đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển sinh Khóa 12F Văn bằng 2 Hệ Vừa làm vừa học Tại TP. Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển sinh Khóa 31 Đại học Luật Hệ Vừa làm vừa học Tại TP. Hồ Chí Minh

Thông báo về việc tuyển sinh chương trình Thạc sĩ liên kết với Pháp

Thông báo chiêu sinh Khoá đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

Thông báo tuyển sinh Khóa 4 Đại học Luật Hệ Vừa làm vừa học tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Bình Chánh

Thông báo tuyển sinh Khóa 2 Đại học Luật văn bằng 2 Hệ Vừa làm vừa học tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Bình Chánh

Thông báo tuyển sinh bổ sung chương trình đào tạo thạc sĩ luật tại Trường ĐH Luật Tp.HCM

Thông báo tuyển sinh Khóa 30 Văn bằng 1 hệ Vừa làm vừa học

Thông báo tuyển sinh Khóa 11F Văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học 

Thông báo Về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Thông tin về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021

Trường ĐH Luật TP.HCM công bố điểm sàn đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

Thông báo Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2021

Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc tế và đoạt giải học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021

Xác nhận nhập học theo Phương thức Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2021

Phương thức tuyển sinh bổ sung dành cho thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông báo hoãn tổ chức thi tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật - Đợt 3, năm 2019

Thông báo về việc Tạm dừng việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường đối với thí sinh thuộc diện được “Ưu tiên xét tuyển thẳng” năm 2021

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh