14-06-2021   24070

Trường Đại học Luật TP.HCM cấp học bổng cho sinh viên hoàn thành chứng chỉ tin học quốc tế MOS

Với mong muốn tạo điều kiện, khuyến khích sinh viên học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực và kỹ năng tin học đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên, Trường Đại học Luật TP.HCM đã quyết định cấp học bổng cho sinh viên hệ chính quy văn bằng 1 hoàn thành chứng chỉ tin học quốc tế MOS. Học bổng cấp cho sinh viên được trích từ Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học Luật TP.HCM.

Tất cả sinh viên hệ chính quy văn bằng 1 còn trong thời gian học tập theo chương trình đào tạo tại Trường đều là đối tượng có thể nhận học bổng. Bên cạnh những tiêu chí về đạo đức tốt, kỷ luật tốt, có tham gia bảo hiểm ý tế, có tinh thần trách nhiệm cộng đồng, để đạt được học bổng, sinh viên Ulaw phải đạt được chứng chỉ MOS trong thời gian quy định.

Tất cả sinh viên hệ chính quy văn bằng 01 còn trong thời gian học tập theo chương trình đào tạo tại Trường đều là đối tượng có thể nhận học bổng

Về giá trị học bổng, sinh viên Ulaw được nhận học bổng tương ứng tại thời điểm sinh viên nộp chứng chỉ MOS và mỗi sinh viên chỉ được nhận học bổng 01 lần trong suốt quá trình học tại Trường, cụ thể:

- Đối với sinh viên nộp chứng chỉ khi đang học năm thứ 1: 1.000.000 đồng.

- Đối với sinh viên nộp chứng chỉ khi đang học năm thứ 2: 800.000 đồng.

- Đối với sinh viên nộp chứng chỉ khi đang học năm thứ 3: 500.000 đồng.

- Sinh viên học năm thứ 4 và thứ 5 không được nhận học bổng.

Sinh viên Ulaw phải đạt được chứng chỉ MOS trong thời gian quy định

Để có thể nhận được học bổng, các bạn sinh viên vui lòng nộp chứng chỉ kèm theo mẫu đề nghị được nhận học bổng tại Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên theo đúng thời hạn của thông báo.

Sinh viên nộp chứng chỉ tại Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên theo thời hạn của thông báo

Microsoft Office Specialist (MOS) là chứng chỉ duy nhất xác nhận kỹ năng sử dụng phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office và do Microsoft trực tiếp cấp chứng chỉ. Chứng chỉ MOS được công nhận rộng rãi trên thế giới và có giá trị vô thời hạn (giá trị trọn đời).

Thông tin chi tiết liên hệ Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, tổng đài 1900588814, email: hotrosinhvien@hcmulaw.edu.vn.

Nội dung: Cẩm Tú

Hình ảnh: Trung tâm CNTT, Ngọc Thắng, Phương Trinh

Ban Truyền thông Ulaw

CÁC TIN KHÁC