07-08-2021   4253

Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc tế và đoạt giải học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021

Ngày 7/8/2021, Trường Đại học Luật Tp.HCM thông báo kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc tế và đoạt giải học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021.

 

Cụ thể, đã có 48 hồ sơ tham gia xét tuyển, trong đó:

- Xét tuyển thẳng: 43 hồ sơ, hợp lệ 41 hồ sơ, không hợp lệ: 2 hồ sơ;

- Ưu tiên xét tuyển thẳng: 5 hồ sơ.

 

Xem thông báo cụ thể tại:Danh_sach_dang_ky_doi_tuong_1