16-05-2024   17589

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 3 phương thức 1 (xét tuyển sớm) năm 2024

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 3 phương thức 1 (xét tuyển sớm) năm 2024:

Bước 1: Truy cập vào trang web: https://xettuyenk49.hcmulaw.edu.vn , click vào mục đăng ký

 

 

Bước 2: Điền thông tin cá nhân vào các ô cho phù hợp (lưu ý không để khoảng trắng ở phía trước thông tin)

 

 

Bước 3: Tại mục Nhóm đối tượng, chọn Đối tượng 3

 

 

Bước 4: Chọn Trường THPT mà bạn theo học, chọn học lực loại Giỏi, nhập điểm trung bình cả năm học lớp 10, 11, 12 và chọn năm học lớp 10, 11, 12 theo học bạ.

Lưu ý: Trường THPT mà bạn theo học phải thuộc Danh sách “Các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển sớm năm 2024 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh” tại đây.

 

 

Bước 5: Tại mục NHÓM ĐỐI TƯỢNG 3 (XÉT TUYỂN SỚM): THÍ SINH HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN, NĂNG KHIẾU VÀ CÁC TRƯỜNG THPT CÓ ĐIỂM TRUNG BÌNH TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT CAO NHẤT THEO DANH SÁCH “CÁC TRƯỜNG THPT THUỘC DIỆN ĐƯỢC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN SỚM NĂM 2024 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH”, chọn ngành đăng ký

 

 

Bước 6: Chọn tổ hợp đăng ký xét tuyển phù hợp với ngành đăng ký

 

 

Bước 7: Nhập điểm 5 học kì (học kì 1, 2 lớp 10, học kì 1, 2 lớp 11, học kì 1 lớp 12) của tổ hợp xét tuyển

 

 

Bước 8: Tại mục Giấy tờ yêu cầu, tải lên giấy tờ minh chứng bằng file PDF và có dung lượng dưới 10Mb (xem hướng dẫn chuyển file ảnh sang file PDF tại đây): https://ts.hcmulaw.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc/huong-dan-thi-sinh-scan-tai-lieu-theo-dinh-dang-file-pdf-322.html

 

 

Bước 9: Nhập Mã xác minh và bấm đăng ký

Lưu ý: Sau khi bấm đăng ký, sẽ có thông tin đăng nhập hiện ra, thí sinh vui lòng chụp màn hình, lưu lại thông tin để truy cập vào hồ sơ để kiểm tra và nhận kết quả.