11-05-2023   28497

Thông báo hướng dẫn Thí sinh thuộc đối tượng "Được tuyển thẳng" và "Xét tuyển sớm" theo Phương thức tuyển sinh trình độ Đại học Chính quy năm 2023 thực hiện việc đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến vào Trường

1. Thành phần hồ sơ thí sinh phải chuẩn bị

1.1. Thí sinh thuộc đối tượng 1 (xem Phương thức tuyển sinh của Trường đính kèm thông báo này), phải chuẩn bị các loại giấy tờ (ảnh chụp hoặc scan) sau:

- Bản chính Căn cước công dân (có đủ mặt trước và mặt sau);

- Bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải học sinh giỏi quốc gia.

1.2. Thí sinh thuộc đối tượng 2 (xem Phương thức tuyển sinh của Trường đính kèm thông báo này), phải chuẩn bị các loại giấy tờ (ảnh chụp hoặc scan) sau:

- Bản chính Căn cước công dân (có đủ mặt trước và mặt sau);

- Bản chính Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

- Bản chính “Học bạ trung học phổ thông” (bao gồm cả tờ bìa và tất cả các trang có thể hiện đủ điểm của 5 học kỳ) hoặc “Bảng xác nhận kết quả học tập trung học phổ thông của từng môn học” (có đủ điểm của 5 học kỳ) do đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT nơi thí sinh đang theo học cấp.

1.3. Thí sinh thuộc đối tượng 3 (xem Phương thức tuyển sinh của Trường đính kèm thông báo này), phải chuẩn bị các loại giấy tờ (ảnh chụp hoặc scan) sau:

- Bản chính Căn cước công dân (có đủ mặt trước và mặt sau);

- Bản chính “Học bạ trung học phổ thông” (bao gồm cả tờ bìa và tất cả các trang có thể hiện đủ điểm của 6 học kỳ và “xếp loại kết quả” của mỗi năm học) hoặc “Bảng xác nhận kết quả học tập trung học phổ thông của từng môn học” (có đủ điểm của 6 học kỳ và “xếp loại kết quả” của mỗi năm học) do đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT nơi thí sinh đang theo học cấp.

1.4. Một số lưu ý:

- Các loại giấy tờ nêu tại mục 1.1 hoặc mục 1.2 hoặc mục 1.3 phải được chụp ảnh hoặc scan của bản chính, và phải đảm bảo rõ nét, đầy đủ thông tin. Sau đó, phải chuyển đổi hình ảnh đã chụp hoặc scan sang file PDF (tương ứng với 1 loại giấy tờ là 1 file), với kích thước mỗi file tối đa là 10 Mb;

- Đọc hướng dẫn và thực hiện scan tài liệu theo định dạng file PDF (hướng dẫn);

- Thí sinh lưu tên các file PDF đã chuyển đổi theo đúng cú pháp sau: “Số căn cước công dân _Họ và tên thí sinh_Tên của loại giấy tờ”. Ví dụ:  

+ [042084000123_Nguyễn Văn A_Căn cước công dân];

+ [042084000123_Nguyễn Văn A_Học bạ trung học phổ thông];

+ [042084000123_Nguyễn Văn A_Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế];

+ [042084000123_Nguyễn Văn A_Giấy CN đoạt giải HSGQG].

- Thí sinh sử dụng số căn cước công dân đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để nhập lên hệ thống đăng ký xét tuyển của Trường (tức chỉ sử dụng cùng một số căn cước công dân).

2. Nguyên tắc đăng ký xét tuyển, số lượng nguyện vọng đăng ký; và nguyên tắc xét đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT)

2.1. Nguyên tắc đăng ký xét tuyển và số lượng nguyện vọng đăng ký

a) Thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức “xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển” (tức đã đăng ký theo đối tượng 1) thì không được đăng ký theo phương thức “xét tuyển sớm” (tức không được đăng ký đối tượng 2 và/hoặc đối tượng 3);

b) Thí sinh đủ điều kiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo đối tượng 2 và đối tượng 3 thì được quyền đăng ký dự tuyển cả hai đối tượng;

c) Thí sinh thuộc đối tượng 1 được đăng ký tối đa 5 (năm) nguyện vọng; thí sinh thuộc đối tượng 2 và/hoặc đối tượng 3 được đăng ký không hạn chế số lượng nguyện vọng; các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường theo Phương thức 1 được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

2.2. Nguyên tắc xét đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT)

a) Đối với thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo đối tượng 1 hoặc đối tượng 2 hoặc đối tượng 3: trường hợp có nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển thì thí sinh được Trường công nhận và công bố trúng tuyển (dự kiến) theo nguyện vọng cao nhất;

b) Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo đối tượng 2 và đối tượng 3: trường hợp có nhiều nguyện vọng thuộc đối tượng 2 và đối tượng 3 cùng đủ điều kiện trúng tuyển thì thí sinh được Trường công nhận và công bố trúng tuyển (dự kiến) theo nguyện vọng cao nhất của đối tượng 2.

3. Cách thức đăng ký xét tuyển: thí sinh thực hiện việc đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo 04 (bốn) bước sau:

3.1. Bước 1. Truy cập vào Trang xét tuyển trực tuyến.

Thí sinh truy cập vào đường link: http://xettuyenk48.hcmulaw.edu.vn

3.2. Bước 2. Chọn Đăng ký “Xét tuyển theo Phương thức tuyển sinh trình độ đại học năm 2023”.

3.3. Bước 3. Khai báo thông tin và đăng ký xét tuyển

- Bước 3.1. Khai báo thông tin cá nhân

- Bước 3.2. Chọn đối tượng đăng ký xét tuyển

- Bước 3.3. Chọn nguyện vọng đăng ký xét tuyển

- Bước 3.4. Đính kèm hồ sơ và minh chứng

- Bước 3.5. Nhập mã xác minh và đăng ký hồ sơ

- Bước 3.6. Đăng nhập vào Hệ thống bằng tài khoản được Trường cung cấp qua email để chỉnh sửa thông tin, thay đổi nguyện vọng (nếu có) và xem thông báo kết quả xét tuyển.

3.4. Bước 4: Đóng lệ phí xét tuyển.

4. Thời gian đăng ký xét tuyển và tải phiếu đăng ký xét tuyển

4.1. Thời gian đăng ký xét tuyển

4.1.1. Đăng ký xét tuyển trực tuyến: từ 08g00 ngày 18/5/2023 (thứ 5) đến 24g00 ngày 09/6/2023 (thứ 6). Hình thức này áp dụng đối với tất cả các thí sinh thuộc đối tượng 1, đối tượng 2 và đối tượng 3.

4.1.2. Đăng ký xét tuyển trực tiếp: từ 08g00 ngày 12/6/2023 (thứ 2) đến 17g00 ngày 30/6/2023 (thứ 6). Hình thức này chỉ áp dụng đối với thí sinh thuộc đối tượng 1 chưa thực hiện đăng ký trực tuyến theo quy định tại mục 4.1.1.

4.2. Thời gian tải phiếu đăng ký xét tuyển: từ ngày 12/6/2023 (thứ 2) đến hết ngày 14/6/2023 (thứ 4).

- Thí sinh phải dùng tài khoản đăng ký xét tuyển đã được Trường cấp để truy cập vào Trang xét tuyển trực tuyến của Trường và tải “Phiếu đăng ký xét tuyển” của mình về để lưu, sử dụng khi cần thiết (thắc mắc, khiếu nại kết quả đăng ký, …);

- Việc in phiếu chỉ được thực hiện khi thí sinh đã hoàn tất việc đăng ký xét tuyển và đóng lệ phí xét tuyển đầy đủ, đúng thời gian quy định tại mục 5.

5. Lệ phí xét tuyển, cách thức và thời hạn nộp lệ phí xét tuyển

5.1. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/ nguyện vọng/ thí sinh.

5.2. Cách thức và thời hạn nộp lệ phí xét tuyển: nộp tiền trực tuyến qua Cổng thanh toán trực tuyến VNpay (hướng dẫn) đến hết ngày 09/6/2023 (thứ 6).

5.3. Một số lưu ý:

- Thí sinh đã đăng ký nguyện vọng và đóng lệ phí xét tuyển thành công đối với những nguyện vọng này thì chỉ được chỉnh sửa hoặc thay đổi thông tin nguyện vọng đã đăng ký;

- Thí sinh được đăng ký bổ sung nguyện vọng nếu vẫn đang trong thời hạn được đăng ký theo quy định tại mục 4.1 và phải đóng lệ phí bổ sung cho các nguyện vọng đăng ký xét tuyển bổ sung;

- Thí sinh phải kiểm tra lại tình trạng đã nộp lệ phí xét tuyển sau khi đã thực hiện thành công việc thanh toán lệ phí qua Cổng thanh toán trực tuyến VNpay theo hướng dẫn tại mục 5.2. Sau 24 giờ làm việc kể từ thời điểm thực hiện thanh toán thành công (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ theo quy định) nếu việc cập nhật lệ phí chưa được thực hiện trên tài khoản đăng ký xét tuyển của mình, thí sinh cần chủ động phản ánh lại thông tin thông qua số điện thoại di động: 0879.555.514 (zalo) để Trường kiểm tra và xử lý.

6. Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện đã tốt nghiệp THPT) và thí sinh phải tiếp tục thực hiện đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia

6.1. Thời hạn công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện đã tốt nghiệp THPT): dự kiến chậm nhất là 17g00 ngày 21/6/2023 (thứ 4).

6.2. Thời hạn và cách thức thí sinh thực hiện việc đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia: từ ngày 10/7 đến 17g00 ngày 30/7/2023, thí sinh có tên được nêu tại mục 6.1, nếu vẫn còn nguyện vọng học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thì phải:

i) Tiếp tục thực hiện việc đăng ký nguyện vọng đã được Trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia;

ii) Và đặt nguyện vọng này ở thứ tự thứ nhất.

7. Một số thông tin khác: nếu cần hỗ trợ thêm các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh, xét tuyển, hoặc gặp khó khăn khi thực hiện việc đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến, …. thí sinh cần chủ động liên lạc với Trường để được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết thông qua các kênh liên lạc sau:

- Số tổng đài tư vấn tuyển sinh: 1900.555.514;

- Số điện thoại cố định của Trường: (028) 3940.0989 và bấm số nội bộ để gặp các bộ phận có liên quan:

+ Trung tâm Tư vấn tuyển sinh: số nội bộ 221 hoặc 220 hoặc 209;

+ Phòng Đào tạo: số nội bộ 112;

+ Trung tâm CNTT: số nội bộ 141 (chỉ hỗ trợ về kỹ thuật ĐKXT).

- Số điện thoại di động: 0879.555.514 (zalo)./.

 

Xem thêm: Phương thức tuyển sinh

                  Thông báo hướng dẫn

CÁC TIN KHÁC

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh mở thêm cơ sở mới tại tỉnh Khánh Hòa - “Cơ hội - Thuận lợi” cho tân sinh viên K50

Có một sự lựa chọn chưa bao giờ lỗi thời !

Chọn Ulaw - Chọn bạn đồng hành đáng tin cậy !

Thông báo Phương thức tuyển sinh năm 2023

Một số lưu ý đối với sinh viên ngành Luật khóa 47 đăng ký Khoa

Thông báo về việc bảo lưu kết quả trúng tuyển trình độ đại học hình thức chính quy năm 2022

Hướng dẫn thủ tục nhập học khóa 47

Thông tin nhập học khóa 47, khóa tuyển sinh năm 2022

Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022

Một số cảnh báo về việc đặt nguyện vọng

Thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2022

Hướng dẫn thí sinh sử dụng phần mềm Đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến dành cho Đối tượng 3 phương thức 1 (Xét tuyển sớm)

Danh sách 149 trường diện ưu tiên xét tuyển (ĐHQG - TP. HCM) năm 2022

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến dành cho Đối tượng 2 phương thức 1 (Xét tuyển sớm)

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến dành cho Đối tượng 1 phương thức 1 (được tuyển thẳng)

Hướng dẫn thí sinh thuộc đối tượng “Được tuyển thẳng” và “Xét tuyển sớm” theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy năm 2022 nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường

Quy chế tuyển sinh mới và những tác động – Góc nhìn từ chuyên gia (Phần 2)

Quy chế tuyển sinh mới và những tác động – Góc nhìn từ chuyên gia (Phần 1)

Phương thức tuyển sinh đại học Trường ĐH Luật Tp. HCM năm 2022 (dự kiến)

Thông báo về việc bảo lưu kết quả trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

Thông báo về thời gian nhập học, học chính khóa; và thời gian thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 của sinh viên Khoá 46 (Khóa tuyển sinh năm 2021)

Thông báo về các thông tin liên quan đến vấn đề nhập học của Tân sinh viên khóa 46

Thư của Hiệu trưởng gửi viên chức, người lao động và người học năm học mới 2021 - 2022

Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021

Hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến cho thí sinh xét tuyển bổ sung do đặc cách tốt nghiệp (đối tượng 4)

Thông báo Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2021

Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc tế và đoạt giải học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021

Sự khác nhau giữa Ngành Luật (khối kiến thức Luật Thương mại) và Ngành Luật Thương mại quốc tế

Xác nhận nhập học theo Phương thức Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2021

Phương thức tuyển sinh bổ sung dành cho thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Những lưu ý về đăng ký nguyện vọng đối với thí sinh có dự định xét tuyển vào Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh

PGS-TS Đỗ Văn Đại - Người Việt trở thành viện sỹ của Viện hàn lâm quốc tế về luật so sánh

Trường ĐH Luật TP.HCM công bố kết quả xét tuyển Đối tượng 2&3 thuộc Phương thức “Ưu tiên xét tuyển thẳng”

Thông báo Hướng dẫn thí sinh thuộc đối tượng được “Ưu tiên xét tuyển thẳng” theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2021 nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường

Cách tính điểm 05 học kỳ và cách lựa chọn tổ hợp vào các ngành

Hướng dẫn một số nội dung về "Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển thẳng" trong Phương thức tuyển sinh 2021

Trường Đại học Luật TP.HCM công bố Phương thức Tuyển sinh năm 2021

Danh sách 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2021

Thông báo về việc Tạm dừng việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường đối với thí sinh thuộc diện được “Ưu tiên xét tuyển thẳng” năm 2021

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Livestream Tư vấn tuyển sinh lần 1 năm 2021 thành công tốt đẹp