18-05-2023   10149

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 2 phương thức 1 (xét tuyển sớm) năm 2023

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 2 phương thức 1 (xét tuyển sớm) năm 2023

Bước 1: Truy cập vào trang web: http://xettuyenk48.hcmulaw.edu.vn/tuyen-sinh , click vào mục đăng ký

 

Bước 2: Điền thông tin cá nhân vào các ô cho phù hợp (lưu ý không để khoảng trắng ở phía trước thông tin)


Bước 3: Tại mục đối tượng, chọn Đối tượng 2

 

Bước 4: Chọn chứng chỉ mà bạn có, nhập điểm chứng chỉ, ngày thi, mã chứng chỉ vào các ô

Vị trí để lấy mã chứng chỉ như sau:
- Chứng chỉ IELTS thí sinh lấy mã tại mục: Test Report Form Number;
- Chứng chỉ TOEFL iBT thí sinh lấy mã tại mục: Registration Number; 
- Chứng chỉ DELF thí sinh lấy mã tại mục: “No de diplome” (gồm có 20 ký tự) ở cuối, bên góc phải của chứng chỉ;
- Chứng chỉ TCF thí sinh lấy mã tại mục: No de I’attestatision; 
- Chứng chỉ JLPT thí sinh lấy mã tại mục: Certificate No (gồm 10 ký tự, được bắt đầu bằng ký tự N nằm ở dưới, góc trái của chứng chỉ, hoặc tại vị trí của phiếu điểm).

 

Bước 5: Tại mục Đối tượng chứng chỉ tiếng Anh, chọn ngành đăng ký

 

Bước 6: Chọn tổ hợp đăng ký xét tuyển phù hợp với ngành đăng ký