18-05-2023   4433

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 1 phương thức 1 (được tuyển thẳng) năm 2023

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 1 phương thức 1 (được tuyển thẳng) năm 2023 như sau: 

 

Bước 1: Truy cập vào trang web: http://xettuyenk48.hcmulaw.edu.vn/tuyen-sinh , click vào mục đăng ký

 

Bước 2: Điền thông tin cá nhân vào các ô cho phù hợp (lưu ý không để khoảng trắng ở phía trước thông tin)

 

Bước 3: Tại mục đối tượng, chọn Đối tượng 1