24-07-2023   5798

Thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (ngưỡng đầu vào) đối với Phương thức “Xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023” để tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy như sau:

1. Về đối tượng tuyển sinh và phạm vi tuyển sinh

a) Đối tượng tuyển sinh: đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam, hoặc đã có bằng tốt nghiệp trung cấp và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương tại Việt Nam; có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định; và có kết quả thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 phù hợp với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển.

b) Phạm vi tuyển sinh:

- Tuyển sinh đối với tất cả thí sinh đáp ứng đầy đủ điều kiện dự tuyển theo quy định nêu trên;

- Tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị - Luật, ngành Luật và ngành Luật Thương mại quốc tế bằng phương thức xét tuyển.

2. Về mã ngành (mã tuyển sinh các ngành đào tạo) và tên ngành xét tuyển (tên tuyển sinh các ngành đào tạo); mã phương thức xét tuyển và tên phương thức xét tuyển; mã tổ hợp xét tuyển và tên tổ hợp xét tuyển

 

Ghi chú: khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây viết tắt là Hệ thống của Bộ), thí sinh phải ghi đúng, đủ và thực hiện việc lựa chọn căn cứ để xét tuyển, bao gồm 3 thông tin (rất quan trọng) sau: (i) Thứ tự nguyện vọng; (ii) Tên trường và mã trường; (iii) Tên ngành và mã ngành.

3. Về ngưỡng đầu vào: ngưỡng đầu vào của Phương thức “Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023” đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển được nêu tại mục 2 nêu trên, cụ thể như sau:

Ghi chú: mức điểm “ngưỡng đầu vào” nêu trên đã bao gồm điểm “ưu tiên theo khu vực” và “ưu tiên theo đối tượng chính sách” theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

4. Về cách thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển; thời gian đăng ký và xác nhận nguyện vọng đăng ký xét tuyển; nguyên tắc xét trúng tuyển

a) Cách thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển:

- Thí sinh phải ghi đúng, đầy đủ thông tin về “tên trường và mã trường” và “tên ngành và mã ngành” vào từng nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thí sinh không bị hạn chế số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển;

- Thí sinh được điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không bị giới hạn số lần;

- Thí sinh phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ; thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo cũng như nộp lệ phí xét tuyển thì liên hệ với các thầy/ cô tại các điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc liên hệ với Trường theo thông tin được nêu tại Mục 6 dưới đây, để được hướng dẫn;

- Sau khi đăng ký thành công, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống của Bộ, trong thời hạn quy định. Trường hợp thí sinh chưa nộp “lệ phí xét tuyển” thì Hệ thống chưa chấp nhận việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh.

b) Thời gian đăng ký và nộp lệ phí xét tuyển:

- Thời gian và cách thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển:

+ Thời gian: đến 17g00’ ngày 30/7/2023;

+ Cách thức: bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống của Bộ, hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Thời gian và cách thức nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký:

+ Thời gian: từ ngày 31/7/2023 đến 17g00’ ngày 06/8/2023;

+ Cách thức: bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống của Bộ.

c) Nguyên tắc xét trúng tuyển:

- Điểm trúng tuyển được xác định theo nguyện vọng đăng ký “từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu” và không thấp hơn “ngưỡng đầu vào” theo quy định tại Mục 3 nêu trên; điểm trúng tuyển được xét bình đẳng, chỉ dựa vào tiêu chí là điểm xét tuyển (đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và điểm ưu tiên theo đối tượng chính sách), không phân biệt thứ tự của nguyện vọng đăng ký; không sử dụng tiêu chí phụ để chọn thí sinh trúng tuyển (trong trường hợp có nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách);

- Điểm xét trúng tuyển được Trường xác định theo ngành và theo từng tổ hợp môn xét tuyển;

- Điểm xét trúng tuyển khi công bố đã bao gồm điểm “ưu tiên theo khu vực” và “ưu tiên theo đối tượng chính sách” theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Về ngành đào tạo của Trường: năm 2023, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đào tạo liên thông (học cùng lúc 2 chương trình đào tạo) giữa 3 ngành: Luật, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý), trong đó đặc biệt tập trung vào chương trình đào tạo liên thông từ ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh sang ngành Luật.

Theo đó, sau khi đã học xong năm thứ II của ngành thứ nhất (ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh), nếu đạt học lực từ loại Khá trở lên, sinh viên sẽ được đăng ký học liên thông sang ngành Luật. Sau thời gian từ 5,0 năm đến 5,5 năm (tính từ năm 2023), nếu sinh viên hoàn thành cả 2 chương trình đào tạo sẽ được Trường xét tốt nghiệp và cấp 2 văn bằng cử nhân trình độ đại học hình thức chính quy (trong đó có bằng cử nhân ngành Luật). Đây là lợi thế rất lớn của sinh viên theo học ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Về thông tin học phí, địa điểm học và thông tin hỗ trợ

a) Học phí: căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và với mục tiêu nhanh chóng đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp cận nền giáo dục đại học của các nước phát triển trong khu vực, Trường đã xây dựng Đề án học phí của năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, nhằm đảm bảo đủ nguồn lực để đạt được mục tiêu vừa nêu, mức thu học phí đối với sinh viên chính quy trình độ đại học cụ thể như sau:

 

 

b) Địa điểm học của sinh viên Khóa 48 (Khóa tuyển sinh năm 2023):

- Đối với ngành Quản trị - Luật: học tại cơ sở Bình Triệu, TP. Thủ Đức;

- Đối với các ngành còn lại (bao gồm cả các Lớp chất lượng cao ngành Luật, ngành Quản trị - Luật và ngành Quản trị kinh doanh): học tại cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4;

- Nhà trường không có chỗ ký túc xá; sinh viên tự túc chỗ ở.

c) Thông tin liên lạc khi cần hỗ trợ: thí sinh cần chủ động liên lạc với Trường để được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết thông qua các kênh liên lạc sau:

- Số tổng đài tư vấn tuyển sinh: 1900.555.514;

- Số điện thoại cố định của Trường: (028) 3940.0989 và bấm số nội bộ để gặp các bộ phận có liên quan:

+ Trung tâm Tư vấn tuyển sinh: số nội bộ 221 hoặc 220 hoặc 209;

+ Phòng Đào tạo: số nội bộ 112;

+ Trung tâm CNTT: số nội bộ 141 (chỉ hỗ trợ về kỹ thuật ĐKXT).

- Số điện thoại di động: 0879.555.514 (zalo)./.

CÁC TIN KHÁC

Một số lưu ý đối với thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và Xét tuyển sớm năm 2023

Kết quả xét tuyển trình độ đại học hình thức chính quy (dành cho thí sinh thuộc diện được “Tuyển thẳng” và “Xét tuyển sớm” theo đề án tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2023 của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)

Thông cáo về việc Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục tuyển sinh và đào tạo chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Thông tin về việc đóng lệ phí xét tuyển dành cho thí sinh thuộc đối tuyển "Được tuyển thẳng" và "Xét tuyển sớm"

Lưu ý kiểm tra tài khoản đăng ký xét tuyển phương thức 1 năm 2023

Một số thông tin lưu ý cho thí sinh Xét tuyển sớm năm 2023

Hướng dẫn thí sinh thanh toán tiền nguyện vọng trực tuyến qua VNPay năm 2023

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 3 phương thức 1 (xét tuyển sớm) năm 2023

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 2 phương thức 1 (xét tuyển sớm) năm 2023

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 1 phương thức 1 (được tuyển thẳng) năm 2023

Hướng dẫn thí sinh scan tài liệu theo định dạng File PDF

Thông báo hướng dẫn Thí sinh thuộc đối tượng "Được tuyển thẳng" và "Xét tuyển sớm" theo Phương thức tuyển sinh trình độ Đại học Chính quy năm 2023 thực hiện việc đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến vào Trường

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh mở thêm cơ sở mới tại tỉnh Khánh Hòa - “Cơ hội - Thuận lợi” cho tân sinh viên K50

Có một sự lựa chọn chưa bao giờ lỗi thời !

Chọn Ulaw - Chọn bạn đồng hành đáng tin cậy !

Thông báo Phương thức tuyển sinh năm 2023

Một số lưu ý đối với sinh viên ngành Luật khóa 47 đăng ký Khoa

Thông báo về việc bảo lưu kết quả trúng tuyển trình độ đại học hình thức chính quy năm 2022

Hướng dẫn thủ tục nhập học khóa 47

Thông tin nhập học khóa 47, khóa tuyển sinh năm 2022

Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022

Một số cảnh báo về việc đặt nguyện vọng

Thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2022

Hướng dẫn thí sinh sử dụng phần mềm Đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến dành cho Đối tượng 3 phương thức 1 (Xét tuyển sớm)

Danh sách 149 trường diện ưu tiên xét tuyển (ĐHQG - TP. HCM) năm 2022

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến dành cho Đối tượng 2 phương thức 1 (Xét tuyển sớm)

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến dành cho Đối tượng 1 phương thức 1 (được tuyển thẳng)

Hướng dẫn thí sinh thuộc đối tượng “Được tuyển thẳng” và “Xét tuyển sớm” theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy năm 2022 nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường

Quy chế tuyển sinh mới và những tác động – Góc nhìn từ chuyên gia (Phần 2)

Quy chế tuyển sinh mới và những tác động – Góc nhìn từ chuyên gia (Phần 1)

Phương thức tuyển sinh đại học Trường ĐH Luật Tp. HCM năm 2022 (dự kiến)

Thông báo về việc bảo lưu kết quả trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

Thông báo về thời gian nhập học, học chính khóa; và thời gian thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 của sinh viên Khoá 46 (Khóa tuyển sinh năm 2021)

Thông báo về các thông tin liên quan đến vấn đề nhập học của Tân sinh viên khóa 46

Thư của Hiệu trưởng gửi viên chức, người lao động và người học năm học mới 2021 - 2022

Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021

Hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến cho thí sinh xét tuyển bổ sung do đặc cách tốt nghiệp (đối tượng 4)

Thông báo Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2021

Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc tế và đoạt giải học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021

Sự khác nhau giữa Ngành Luật (khối kiến thức Luật Thương mại) và Ngành Luật Thương mại quốc tế

Xác nhận nhập học theo Phương thức Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2021

Phương thức tuyển sinh bổ sung dành cho thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Những lưu ý về đăng ký nguyện vọng đối với thí sinh có dự định xét tuyển vào Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh

PGS-TS Đỗ Văn Đại - Người Việt trở thành viện sỹ của Viện hàn lâm quốc tế về luật so sánh

Trường ĐH Luật TP.HCM công bố kết quả xét tuyển Đối tượng 2&3 thuộc Phương thức “Ưu tiên xét tuyển thẳng”

Thông báo Hướng dẫn thí sinh thuộc đối tượng được “Ưu tiên xét tuyển thẳng” theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2021 nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường

Cách tính điểm 05 học kỳ và cách lựa chọn tổ hợp vào các ngành

Hướng dẫn một số nội dung về "Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển thẳng" trong Phương thức tuyển sinh 2021

Trường Đại học Luật TP.HCM công bố Phương thức Tuyển sinh năm 2021

Danh sách 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2021

Thông báo về việc Tạm dừng việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường đối với thí sinh thuộc diện được “Ưu tiên xét tuyển thẳng” năm 2021

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Livestream Tư vấn tuyển sinh lần 1 năm 2021 thành công tốt đẹp