16-05-2024   2749

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 1a phương thức 1 (tuyển thẳng) năm 2024

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 1a phương thức 1 (tuyển thẳng) năm 2024 như sau: 

 

Bước 1: Truy cập vào trang web: https://xettuyenk49.hcmulaw.edu.vn , click vào mục đăng ký

 

 

Bước 2: Điền thông tin cá nhân vào các ô cho phù hợp (lưu ý không để khoảng trắng ở phía trước thông tin)

 

 

Bước 3: Tại mục đối tượng, chọn Đối tượng 1

 

 

Bước 4: Chọn giải mà bạn đạt được

 

 

 

Bước 5: Chọn môn mà bạn đạt giải

 

 

Bước 6: Tại mục Đối tượng học sinh giỏi, chọn ngành đăng ký

 

 

 

Bước 7: Chọn tổ hợp đăng ký xét tuyển phù hợp với ngành đăng ký