26-11-2021   8263

Thông báo tuyển sinh bổ sung chương trình đào tạo thạc sĩ luật tại Trường ĐH Luật Tp.HCM

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh bổ sung chương trình đào tạo thạc sĩ Luật năm 2021 như sau: 

 

I. Đối tượng và điều kiện dự tuyển 

1. Yêu cầu đối với người dự tuyển: 

a) Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp theo phần IV thông báo này); đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu

b) Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ quốc tế theo bảng tham chiếu quy đổi một số văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 và bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Phụ lục I của Thông báo này. 

c) Ứng viên đáp ứng yêu cầu có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau: 

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài; 

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

- Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục II của Quy định này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 

2. Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt, đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có). 

3. Đối với chương trình đào tạo được dạy và học bằng tiếng nước ngoài, ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ, cụ thể khi có một trong những văn bằng, chứng chỉ sau đây: 

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện trên 50% bằng ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy; 

b) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ của ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy đạt trình độ tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục II của Quy chế này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

 

II. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh 

 

III. Hình thức đào tạo

1. Chương trình thạc sĩ chính quy định hướng nghiên cứu

2. Chương trình thạc sĩ chính quy định hướng ứng dụng 

 

V. Hồ sơ dự tuyển 

1. Danh mục hồ sơ: 

a) Bản sao (có công chứng, chứng thực) Bằng tốt nghiệp đại học.

b) Đơn xin dự thi (theo mẫu).

c) Sơ yếu lý lịch (dán ảnh và đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.

d) Giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

e) 03 ảnh 3 x 4 (chụp không quá 6 tháng) có ghi đầy đủ các thông tin: họ, tên, ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh.

f) Xác nhận của đơn vị nơi công tác đối với thí sinh dự thi vào trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

g) Hồ sơ miễn thi môn ngoại ngữ (có công chứng, chứng thực) (nếu có). 

h) Hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên (có công chứng, chứng thực) (nếu có)

2. Thời gian nhận hồ sơ online: đến hết ngày 30/11/2021

3. Phương thức nhận hồ sơ: 

- Link nộp hồ sơ cho thạc sĩ ứng dụng: https://forms.gle/jBsCjD8Wh8X7aaoP6

- Link nộp hồ sơ cho thạc sĩ nghiên cứu:  https://forms.gle/AuSrYP7H4SdF8AeC8

(Bản chính của hồ sơ tuyển sinh sẽ được nộp tại Phòng Đào tạo Sau Đại học vào thời điểm nhập học)

 

VI. Kế hoạch, phương thức tuyển sinh và quy trình xét tuyển 

1. Lịch xét tuyển bổ sung (dự kiến): 06 - 07/12/2021

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua phỏng vấn đánh giá năng lực người dự tuyển. 

Nhà trường không tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào là tiếng Anh. Người dự tuyển chủ động thi và nộp cho Trường chứng chỉ quốc tế và các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (Danh mục các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam được quy định tại Phụ lục II Thông báo này) 

3. Lệ phí xét tuyển : 420.000 đồng/ thí sinh

4. Thời hạn nộp lệ phí: hết ngày 03/12/2021.

5. Phương thức đóng lệ phí xét tuyển: 

a. Đóng trực tiếp tại Trường: phòng B.105A

b. Chuyển khoản ngân hàng theo tài khoản của Nhà trường như sau: 

- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

- Số tài khoản: 1900 201 447 071

- Tại Ngân hàng: Agribank - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung chuyển khoản: “Mã hồ sơ #Họ và tên học viên#Số điện thoại#Đóng lệ phí tuyển sinh CHL Khóa xxxxx

6. Quy trình xét tuyển gồm 02 bước: 

- Bước thứ nhất: Xét hồ sơ 

+ Đối với định hướng nghiên cứu căn cứ vào các yếu tố (kết quả học tập ở bậc cử nhân; Đối tượng ưu tiên, thành tích nghiên cứu khoa học đã có) chiếm tối đa 70 điểm. 

+ Đối với định hướng ứng dụng căn cứ vào các yếu tố (kết quả học tập ở bậc cử nhân; Đối tượng ưu tiên, thành tích nghiên cứu khoa học đã có; kinh nghiệm công tác) chiếm tối đa 70 điểm. 

- Bước thứ hai: Ban chuyên môn phỏng vấn trực tiếp người dự tuyển về các nội dung (kiến thức nền tảng khoa học pháp lý và hiểu biết về ngành đào tạo dự tuyển; kỹ năng) chiếm tối đa 30 điểm.

 

VII. Thời điểm công bố kết quả tuyển sinh, khai giảng khóa học 

1. Công bố kết quả thi tuyển sinh (Dự kiến): Trước ngày 10/12/2021

2. Thời gian bắt đầu khóa học (Dự kiến): Từ ngày 15/12/2021 

(Lịch học của tất cả các chuyên ngành vào các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 bắt đầu từ 18:15, Thứ 7 học cả ngày (buổi sáng bắt đầu lúc 7:30, buổi chiều bắt đầu lúc 13:30) 

3. Địa điểm đào tạo: Số 2, Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP. HCM

4. Thời gian đào tạo: 1,5 năm đối với chương trình thạc sĩ chính quy định hướng nghiên cứu và 02 năm đối với chương trình thạc sĩ vừa học vừa làm định hướng ứng dụng.

 

IX. Mức học phí: 

Học phí cho năm học 2021-2022: Được Nhà trường xây dựng là 45.000.000 đ đ/01 năm học/01 học viên. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh, nhằm chia sẻ với người học, theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mức thu học phí năm học 2021-2022 vẫn giữ nguyên như năm học 2020 2021, cụ thể là 27.000.000 đ/01 năm học/01 học viên. 

Học phí cho năm học 2022-2023: Dự kiến là 46.880.000 đ/01 năm học/01 học viên. 

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Luật Tp.HCM, Số 02 Nguyễn Tất Thành, P.13, Quận 4, Tp.HCM – Điện thoại : 028.39400989 số nội bộ 118.

 

Link thông báo chi tiết: Thông báo tuyển sinh bổ sung chương trình đào tạo thạc sĩ luật tại trường ĐH Luật Tp.HCM

CÁC TIN KHÁC

Thông báo tuyển sinh Khóa 30 Văn bằng 1 hệ Vừa làm vừa học

Thông báo tuyển sinh Khóa 11F Văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học 

Thông báo Về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Thông tin về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021

Trường ĐH Luật TP.HCM công bố điểm sàn đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

Thông báo Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2021

Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc tế và đoạt giải học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021

Xác nhận nhập học theo Phương thức Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2021

Phương thức tuyển sinh bổ sung dành cho thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông báo hoãn tổ chức thi tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật - Đợt 3, năm 2019

Thông báo về việc Tạm dừng việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường đối với thí sinh thuộc diện được “Ưu tiên xét tuyển thẳng” năm 2021

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh