28-09-2021   5877

Thông báo Về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Nhà trường thông báo đến người dự tuyển một số nội dung liên quan đến những thay đổi về phương thức tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 với các nội dung về Đối tượng và điều kiện dự tuyển; Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh; Hình thức đào tạo; Danh mục ngành phù hợp của từng chương trình đào tạo; Hồ sơ dự tuyển; Kế hoạch, phương thức tuyển sinh và quy trình xét tuyển và Chính sách ưu tiên.

 

Bên cạnh những thông tin quan trọng, người dự tuyển cần lưu ý về các mốc thời gian để thực hiện đúng hạn:

- Thời gian nhận hồ sơ online: đến hết ngày 25/10/2021

- Lịch xét tuyển (dự kiến): 15 - 25/11/2021

- Thời hạn nộp lệ phí xét tuyển: hết ngày 25/10/2021 (Lệ phí xét tuyển : 420.000 đồng/ thí sinh)

- Thời gian Công bố kết quả thi tuyển sinh (Dự kiến): Từ 26/11/2021 – 30/11/2021 

- Thời gian bắt đầu khóa học (Dự kiến): Từ tháng 12/2021 (Lịch học của tất cả các chuyên ngành vào các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 bắt đầu từ 18:15, Thứ 7 học cả ngày (buổi sáng bắt đầu lúc 7:30, buổi chiều bắt đầu lúc 13:30

 

Xem chi tiết thông báo tại: Thông báo Về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021