05-08-2021   6016

Xác nhận nhập học theo Phương thức Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2021

Ngày 04/8/2021, Trường Đại học Luật TP. HCM đã thông báo Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng xác nhận nhập học năm 2021. 

 

1/ Thời gian xác nhận nhập học:

1.1. Xác nhận nhập học Đợt 1:

- Thời gian: Từ ngày 09/8/2021 đến trước 17 giờ 00 ngày 20/8/2021 (Thứ 6)

- Đối tượng: Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng và ưu tiên tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của trường (đối tượng 1, đối tượng 2 và đối tượng 3) đã đủ điều kiện trúng tuyển dự kiến theo thông báo của trường và đã được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 Đợt 1 trở về trước

1.2. Xác nhận nhập học Đợt 2:

- Thời gian: trước 17 giờ 00 ngày 01/9/2021 (Thứ 4)

- Đối tượng: Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của trường (đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3 và đối tượng 4) dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 Đợt 2 hoặc được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp năm 2021, đủ điều kiện trúng tuyển dự kiến theo thông báo của trường và đã được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

 

Xem thông báo cụ thể về cách thức, hồ sơ và các thông tin khác tại: Huong_dan_Xac_nhan_nhap_hoc_UTXT

Tải Phiếu đăng ký: Don_Xac_nhan_nhap_hoc