17-09-2021   6092

Thông tin về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021

Ngày 30/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 23/TT-BGDĐT, ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021, áp dụng đối với các khóa trúng tuyển từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành. Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Hiện nay, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành xây dựng các quy định để phù hợp với Thông tư số 23/TT-BGDĐT và sẽ sớm có thông báo tuyển sinh chính thức đối với khóa tuyển sinh năm 2021 đến các thí sinh được biết.

Các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Đào tạo sau đại học.

Email: ntbngoc@hcmulaw.edu.vn. Di động : 0932129795

Link: 23_2021_TT_BGDDT Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ