Thông tin tuyển sinh Chương trình đào tạo Chất lượng cao năm 2021

Là một trong những cơ sở đầu tiên đào tạo loại hình Chất lượng cao, qua hơn 13 năm phát triển, hoàn thiện, chương trình đào tạo Chất lượng cao của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đào tạo ra các thế hệ sinh viên “Giỏi kiến thức - Chuẩn kỹ năng” được xã hội đánh giá cao từ chất lượng sinh viên đến chương trình đào tạo.