12-03-2022   4923

Lịch tư vấn tuyển sinh tuần 11

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM TƯ VẤN TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

Tuần 11

(Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022)

 

Ngày

Giờ

Nội dung

Phương tiện di chuyển

Thứ 2

(14/3)

07g00(buổi sáng)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Hùng Vương

Địa chỉ: 124 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo 

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Ngọc Lợi, Dương Huỳnh Ngọc Hân

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 2

(14/3)

07g00(buổi sáng)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

Địa chỉ: 02 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài 

Sinh viên hỗ trợ: Trần Quang Tiến, Nguyễn Thị Ngọc Vân

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 2

(14/3)

07g00(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh An Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Hòa Lạc; THPT An Phú

Thành phần: Bà Phạm Võ Thảo Liên

Sinh viên hỗ trợ: Hồ Quang Khang

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 2

(14/3)

14g0(buổi chiều)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Dương Văn Dương

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Quang Minh

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 2

(14/3)

15g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh An Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Nguyễn Văn Thoại; THPT Nguyễn Khuyến

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Dĩ Khang

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 3

(15/3)

14g0(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Bình Thuận theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Lý Thường Kiệt

Thành phần: Bà Phạm Thị Minh Trang

Sinh viên hỗ trợ: Phạm Hoàng Phương Nghi

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 3

(15/3)

18g3(buổi tối)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh An Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Vĩnh Bình; THPT Cần Đăng; THPT Nguyễn Trung Trực

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Võ Trà Mi

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 4

(16/3)

13g30 (buổi chiều)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Long An theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THCS - THPT Lương Hòa

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Sinh viên hỗ trợ: Lâm Mai Linh

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 4

(16/3)

15g3(buổi chiều)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Thanh Đa

Địa chỉ: Cạnh Lô G, cx Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh

Thành phần: Bà Phan Thị Thành Dương 

Sinh viên hỗ trợ:  Nguyễn Thanh Liêm, Phạm Hoàng Phương Nghi

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 4

(16/3)

18g3(buổi tối)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh An Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Tịnh Biên; THPT Vĩnh Trạch

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Lê Nguyễn Hồng Thắm

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 5

(17/3)

07g30(buổi sáng)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Ngô Thời Nhiệm

Địa chỉ: 65D Đ. Hồ Bá Phấn, Phước Long A, TP. Thủ Đức (Quận 9 cũ)

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài 

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Sông Lam, Nguyễn Hiền Nhân Văn

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 5

(17/3)

14g0(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Bình Thuận theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường  THPT chuyên Trần Hưng Đạo

Thành phần: Bà Phạm Võ Thảo Liên

Sinh viên hỗ trợ: Lâm Mai Linh

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 6

(18/3)

10g10 (buổi sáng)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh An Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài 

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Hiền Nhân Văn

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 6

(18/3)

13g00 (buổi chiều)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh An Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Dĩ Khang

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 6

(18/3)

14g00 (buổi chiều)

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Trương Vương

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo 

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Sông Lam 

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 7

(19/3)

Cả ngày

Chuẩn bị trang trí Ngày hội Tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ theo chương trình của Báo Tuổi trẻ

Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ

Thành phần: Ông Vũ Đình Lê, Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ông Nguyễn Thành An, Ông Phạm Thái, Ông Nguyễn Thành Bá Đại, Bà Bùi Thị Hoài, Bà Đào Thị Vui 

Sinh viên hỗ trợ: Phạm Thị Hoàng Thư, Nguyễn Trương Ngọc Thi, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Phan Tân Hưng, Nguyễn Sông Lam, Võ Trà Mi, Nguyễn Hiền Nhân Văn

Xe trường

Thứ 7

(19/3)

07g00(buổi sáng)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Tân Túc

Địa chỉ: Bùi Thanh Khiết, TT. Tân Túc, Bình Chánh

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên 

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Quang Minh, Lâm Mai Linh 

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 7

(19/3)

07g00(buổi sáng)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Hàn Thuyên

Địa chỉ: 37 Đăng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận

Thành phần: Bà Phạm Võ Thảo Liên 

Sinh viên hỗ trợ: Lê Bá Phương Uyên, Nguyễn Thị Thanh Ngân 

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 7

(19/3)

14g00 (buổi chiều)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Bình Thuận theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Tuy Phong

Thành phần: Bà Phạm Thị Minh Trang

Sinh viên hỗ trợ: Lê Nguyễn Hồng Thắm

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 7

(19/3)

15g30 (buổi chiều)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh An Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Châu Văn Liêm; Trường THPT Võ Thị Sáu

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thanh Liêm

Trực tuyến qua Zoom

Chủ nhật

(20/3)

Cả ngày

Tham dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ theo chương trình của Báo Tuổi trẻ

Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ

Thành phần: Ông Vũ Đình Lê, Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ông Nguyễn Thành An, Ông Phạm Thái, Ông Nguyễn Thành Bá Đại, Bà Bùi Thị Hoài, Bà Đào Thị Vui 

Sinh viên hỗ trợ: Phạm Thị Hoàng Thư, Nguyễn Trương Ngọc Thi, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Phan Tân Hưng, Nguyễn Sông Lam, Võ Trà Mi, Nguyễn Hiền Nhân Văn

Xe trường

         

Một số lưu ý cụ thể đối với thầy/cô và sinh viên:

1. Đây là lịch tư vấn chính thức của tuần từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022 đề nghị thầy/cô và sinh viên được cử tham gia chủ động thực hiện đúng (những thông tin trước đó khác với lịch này đề nghị các đơn vị không thực hiện), trường hợp lịch của tuần có điều chỉnh đột xuất Trung tâm Tư vấn tuyển sinh sẽ trực tiếp thông báo để thông tin lại cho các thầy, cô và sinh viên được phân công thực hiện;

2. Thầy, cô của các đơn vị được phân công đi tư vấn tại các tỉnh phải chủ động liên hệ Trung tâm Tư vấn tuyển sinh để nhận "Giấy đi đường" và tạm ứng kinh phí theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ (gặp bà Phạm Võ Thảo Liên trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6); Liên hệ với người phụ trách của Báo Tổ chức để biết thời gian đi và địa điểm tập trung đi tư vấn cùng đoàn của Báo (trước tối thiểu 01 ngày). Những thầy/cô được phân công thực hiện tư vấn tuyển sinh ở các huyện ngoại thành ở TP. Hồ Chí Minh (Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn và Bình Chánh) cần chủ động liên hệ với anh Châu Minh Hùng (Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị, số điện thoại: 0903658973) để được sắp xếp, bố trí xe đưa rước;

3. Thầy, cô của các đơn vị được phân công đi tư vấn cần chủ động mang đúng và đủ các dụng cụ, tài liệu phục vụ cho hoạt động tư vấn (trừ các trường tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh sẽ do sinh viên mang đi) đã được Nhà trường trang bị để thực hiện tốt chương trình (tránh bỏ quên hoặc mang thiếu);

4Trong quá trình thực hiện tư vấn nếu cần thông tin hỗ trợ gì thêm thầy, cô vui lòng liên hệ Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn tuyển sinh (ông Vũ Đình Lê) hoặc Chuyên viên Trung tâm Tư vấn tuyển sinh (bà Phạm Võ Thảo Liên) để được giải đáp./.