19-02-2022   4776

Lịch tư vấn tuyển sinh tuần 8

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM TƯ VẤN TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

LỊCH TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

Tuần 08

(Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022)

 

Ngày

Giờ

Nội dung

Phương tiện di chuyển

Thứ 2

(21/02)

06g45 (buổi sáng)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Gia Định

Địa chỉ: 44 Võ Oanh, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Nguyễn Đỗ Hữu Tấn

Sinh viên hỗ trợ: Mai Hoàng Như, Phan Tân Hưng

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 2

(21/02)

07g00 (buổi sáng)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Phước Long

Địa chỉ: KP6, P.Phước Long B, TP. Thủ Đức (Quận 9 cũ)

Thành phần: Bà Phạm Thị Minh Trang

Sinh viên hỗ trợ: Phạm Mai Nhất Thống, Trần Quang Tiến

 

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 2

(21/02)

07g15 (buổi sáng)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Diên Hồng

Địa chỉ: 11 Thành Thái, P.14, Quận 10, TP. HCM.

Thành phần: Bà Phạm Võ Thảo Liên

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Ngọc Lợi, Dương Huỳnh Ngọc Hân

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 2

(21/02)

07g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Hồng Ngự 1 

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Thanh Ngân

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 2

(21/02)

09g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Chu Văn An 

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Võ Thị Thanh Lam

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 2

(21/02)

13g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Long Khánh A 

Thành phần: Ông Đỗ Nguyễn Hữu Tấn

Sinh viên hỗ trợ: Phạm Hoàng Phương Nghi

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 2

(21/02)

13g3(buổi chiều)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Sương Nguyệt Anh  

Thành phần: Bà Phạm Võ Thảo Liên

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thanh Liêm

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 2

(21/02)

15g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Thanh Bình 1 

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Dĩ Khang

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 2

(21/02)

18g00 (buổi tối)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Trần Quốc Toản 

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Sinh viên hỗ trợ: Châu Nguyễn Phương Quỳnh

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 3

(22/02)

07g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Cao Lãnh 

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Ngọc Vân

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 3

(22/02)

09g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Lấp Vò 2 

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Hiền Nhân Văn

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 3

(22/02)

13g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thanh Liêm

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 3

(22/02)

15g0(buổi chiều)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Tam Phú  

Địa chỉ: 1277 Phú Châu, Tam Phú, TP. Thủ Đức

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Mai Hoàng Như, Phan Tân Hưng

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 3

(22/02)

15g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Châu Thành 2 

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Phạm Hoàng Phương Nghi

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 3

(22/02)

18g30 (buổi tối)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Châu Thành 1

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Sinh viên hỗ trợ: Võ Trà Mi

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 4

(23/02)

07g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Tân Phú Trung 

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Quang Minh

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 4

(23/02)

09g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Mỹ QuýTrường THPT Bình Thạnh Trung

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Lê Bá Phương Uyên

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 4

(23/02)

13g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Tháp Mười 

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Trần Quang Tiến

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 4

(23/02)

15g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Sa Đéc 

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Mai Hoàng Như

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 4

(23/02)

18g30 (buổi tối)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Sinh viên hỗ trợ: Võ Thị Thanh Lam

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 5

(24/02)

07g0(buổi sáng)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh  

Thành phần: Bà Phạm Võ Thảo Liên

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Ngọc Vân

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 5

(24/02)

07g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Nguyễn Du 

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Lê Nguyễn Hồng Thắm

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 5

(24/02)

09g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Lấp Vò 1

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Thanh Ngân

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 5

(24/02)

13g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Lấp Vò 3

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Hiền Nhân Văn

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 5

(24/02)

15g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Lai Vung 1

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Sinh viên hỗ trợ: Trần Quang Tiến

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 5

(24/02)

18g30 (buổi tối)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Lai Vung 3

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Sinh viên hỗ trợ: Châu Nguyễn Phương Quỳnh

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 6

(25/02)

07g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Lai Vung 2

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Võ Trà Mi

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 6

(25/02)

09g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Cao Lãnh 2

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Võ Thị Thanh Lam

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 6

(25/02)

13g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Tam Nông

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Sinh viên hỗ trợ: Mai Hoàng Như

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 6

(25/02)

15g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Cao Lãnh 1

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Hiền Nhân Văn

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 6

(25/02)

18g30 (buổi tối)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Tháp theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Tràm Chim

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thanh Liêm

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 7

(26/02)

07g0(buổi sáng)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Bình Chiểu  

Địa chỉ: 90 Lê Thị Hoa, Bình Chiểu, TP. Thủ Đức

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Sông Lam, Mai Hoàng Như

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 7

(26/02)

07g0(buổi sáng)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Trần Văn Giàu  

Địa chỉ: 40 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh

Thành phần: Bà Trần Thị Thu Hà

Sinh viên hỗ trợ: Châu Nguyễn Phương Quỳnh, Lâm Mai Linh

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 7

(26/02)

09g0(buổi sáng)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ 

Địa chỉ: 02 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4

Thành phần: Bà Phạm Thị Minh Trang

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thanh Liêm, Trần Quang Tiến

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 7

(26/02)

09g0(buổi sáng)  

Tham dự tư vấn tuyển sinh theo lời mời của Trường THPT Linh Trung

Trường THPT Linh Trung 

Địa chỉ: Số 5 đường 16, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức

Thành phần: Ông Phan Phương Nam

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Hiền Nhân Văn, Nguyễn Dĩ Khang

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 7

(26/02)

14g0(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Bình Dương theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Thành phần: Bà Nguyễn Hương Ly

Sinh viên hỗ trợ: Mai Hoàng Như

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 7

(26/02)

15g0(buổi chiều)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Dương Gia Thì  

Địa chỉ: 161 Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức (Quận 9 cũ)

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Sinh viên hỗ trợ: Hồ Quang Khang, Nguyễn Hiền Nhân Văn

Tự túc phương tiện di chuyển

Chủ nhật

(27/02)

07g3(buổi sáng)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Lê Trọng Tấn  

Địa chỉ: 5 Đường D2, Sơn Ký, Quận Tân Phú

Thành phần: Bà Trần Thị Trúc Minh

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Ngọc Lợi, Nguyễn Dĩ Khang

Tự túc phương tiện di chuyển

Chủ nhật

(27/02)

07g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Phú Yên theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh; THPT Nguyễn Viết Xuân Thành phần: Ông Nguyễn Trung Dương

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Hiền Nhân Văn

Trực tuyến qua Zoom

Chủ nhật

(27/02)

09g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Phú Yên theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Nguyễn HuệTHPT Duy Tân

Thành phần: Ông Nguyễn Trung Dương

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thanh Liêm

Trực tuyến qua Zoom

Chủ nhật

(27/02)

13g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Phú Yên theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Ngô Gia Tự

Thành phần: Ông Nguyễn Trung Dương

Sinh viên hỗ trợ: Trần Quang Tiến

Trực tuyến qua Zoom

Chủ nhật

(27/02)

15g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Phú Yên theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT TT Nguyễn Bỉnh KhiêmTHPT Võ Thị Sáu

Thành phần: Ông Nguyễn Trung Dương

Sinh viên hỗ trợ: Mai Hoàng Như

Trực tuyến qua Zoom

Chủ nhật

(27/02)

18g30 (buổi tối)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Phú Yên theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Nguyễn Thái BìnhPTDTNT Tỉnh

Thành phần: Ông Nguyễn Trung Dương

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Ngọc Lợi

Trực tuyến qua Zoom

         

Một số lưu ý cụ thể đối với thầy/cô và sinh viên:

1. Đây là lịch tư vấn chính thức của tuần từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022đề nghị thầy/cô và sinh viên được cử tham gia chủ động thực hiện đúng (những thông tin trước đó khác với lịch này đề nghị các đơn vị không thực hiện), trường hợp lịch của tuần có điều chỉnh đột xuất Trung tâm Tư vấn tuyển sinh sẽ trực tiếp thông báo để thông tin lại cho các thầy, cô và sinh viên được phân công thực hiện;

2. Thầy, cô của các đơn vị được phân công đi tư vấn tại các tỉnh phải chủ động liên hệ Trung tâm Tư vấn tuyển sinh để nhận "Giấy đi đường" và tạm ứng kinh phí theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ (gặp bà Phạm Võ Thảo Liên trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6); Liên hệ với người phụ trách của Báo Tổ chức để biết thời gian đi và địa điểm tập trung đi tư vấn cùng đoàn của Báo (trước tối thiểu 01 ngày). Những thầy/cô được phân công thực hiện tư vấn tuyển sinh ở các huyện ngoại thành ở TP. Hồ Chí Minh (Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn và Bình Chánh) cần chủ động liên hệ với anh Châu Minh Hùng (Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị, số điện thoại: 0903658973) để được sắp xếp, bố trí xe đưa rước;

3. Thầy, cô của các đơn vị được phân công đi tư vấn cần chủ động mang đúng và đủ các dụng cụ, tài liệu phục vụ cho hoạt động tư vấn (trừ các trường tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh sẽ do sinh viên mang đi) đã được Nhà trường trang bị để thực hiện tốt chương trình (tránh bỏ quên hoặc mang thiếu);

4Trong quá trình thực hiện tư vấn nếu cần thông tin hỗ trợ gì thêm thầy, cô vui lòng liên hệ Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn tuyển sinh (ông Vũ Đình Lê) hoặc Chuyên viên Trung tâm Tư vấn tuyển sinh (bà Phạm Võ Thảo Liên) để được giải đáp./.