14-02-2022   4657

Lịch tư vấn tuyển sinh tuần 7

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM TƯ VẤN TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

Tuần 07

(Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022)

 

Ngày

Giờ

Nội dung

Phương tiện di chuyển

Thứ 2

(14/02)

07g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Trường THPT Tân Quới

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 2

(14/02)

09g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Phạm Hoàng Phương Nghi

Trường THPT Tân Lược

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 2

(14/02)

13g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Hiền Nhân Văn

Trường THPT Bình Minh

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 2

(14/02)

15g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Mai Hoàng Như

Trường THPT Hoàng Thái Hiếu

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 2

(14/02)

18g3(buổi tối)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Võ Thị Thanh Lam

Trường THPT Phạm Hùng

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 2

(14/02)

13g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Trần Quang Tiến

Trường THCS&THPT Hòa Thuận; THCS&THPT Hòa Hưng

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 2

(14/02)

15g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Dương Huỳnh Ngọc Hân

Trường THCS&THPT Thạnh Lộc; THCS&THPT Bàn Tân Định

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 2

(14/02)

18g3(buổi tối)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Lê Nguyễn Hồng Thắm

Trường THCS&THPT Long ThạnhTHPT Giồng Riềng

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 2

(14/02)

18g3(buổi tối)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Bình Dương theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Sinh viên hỗ trợ: Hồ Quang Khang

Trường THPT Bàu Bàng

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 3

(15/02)

09g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Ngọc Vân

Trường THPT Trà Ôn

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 3

(15/02)

13g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Thanh Ngân

Trường THPT Vĩnh Xuân

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 3

(15/02)

13g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Nguyễn Hương Ly

Sinh viên hỗ trợ: Hồ Quang Khang

Trường THCS&THPT Phan Thị Ràng; THCS&THPT Nguyễn Hùng Hiệp

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 3

(15/02)

15g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Lê Nguyễn Hồng Thắm

Trường THPT Lê Thanh Mừng 

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 3

(15/02)

15g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Lê Bá Phương Uyên

Trường THCS&THPT Nam Thái Sơn; THCS&THPT Bình SơnTHPT Châu Thành

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 3

(15/02)

18g3(buổi tối)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Quang Minh

Trường THPT Phan Văn Hòa

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 3

(15/02)

18g3(buổi tối)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Thanh Ngân

Trường THPT Sóc SơnTHPT Hòn Đất

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 3

(15/02)

18g3(buổi tối)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Bình Dương theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Sinh viên hỗ trợ: Mai Hoàng Như

Trường THPT An Mỹ

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 3

(15/02)

18g3(buổi tối)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Phạm Thị Minh Trang

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Dĩ Khang

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 4

(16/02)

07g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Sông Lam

Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 4

(16/02)

13g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Phạm Thị Minh Trang

Sinh viên hỗ trợ: Đỗ Phúc Phụng Như

Trường THPT Hòa Ninh

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 4

(16/02)

13g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Trần Quang Tiến

Trường THPT Định QuánTHPT Thới Quản 

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 4

(16/02)

13g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Lâm Mai Linh

Trường THPT Phú Quới

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 4

(16/02)

15g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Lê Bá Phương Uyên

Trường THPT Hựu Thành 

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 4

(16/02)

15g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Ngọc Vân

Trường THPT Vĩnh ThắngTHPT Vĩnh Hòa Hưng Bắc

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 4

(16/02)

18g3(buổi tối)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Quang Minh

Trường THPT Võ Văn Kiệt

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 4

(16/02)

18g3(buổi tối)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Lê Nguyễn Hồng Thắm

Trường THPT Gò QuaoTHPT Phó Cơ ĐiềuTHPT Tân Hiệp

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 5

(17/02)

07g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Dĩ Khang

Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 5

(17/02)

09g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Hồ Quang Khang

Trường THPT Hiếu Phụng 

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 5

(17/02)

10g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Bình Dương theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Trường THPT Nguyễn Huệ 

Di chuyển theo Tạp chí Giáo dục

Thứ 5

(17/02)

13g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Võ Trà Mi

Trường THPT Trần Đại Nghĩa 

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 5

(17/02)

13g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Lâm Mai Linh

Trường THPT Thạnh TâyTHPT Mong Thọ

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 5

(17/02)

15g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Phạm Hoàng Phương Nghi

Trường THPT Hòa Bình  

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 5

(17/02)

15g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Võ Thị Thanh Lam

Trường THPT Thạnh ĐôngTHPT Ngô Sĩ Liên

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 5

(17/02)

18g3(buổi tối)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Hiền Nhân Văn

Trường THPT Mang Thít

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 5

(17/02)

18g3(buổi tối)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Sinh viên hỗ trợ: Lê Bá Phương Uyên

Trường THPT Cây DươngTHPT NT Kiên GiangTHPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 6

(18/02)

07g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Mai Hoàng Như

Trường THCS và THPT Trưng Vương

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 6

(18/02)

13g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Quang Minh

Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 6

(18/02)

13g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Nguyễn Hương Ly

Sinh viên hỗ trợ: Võ Trà Mi

Trường "THPT Kiên HảiTHPT Lại SơnTHPT An Minh

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 6

(18/02)

15g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Ngọc Vân

Trường THPT Nguyễn Thông 

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 6

(18/02)

15g3(buổi chiều)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Dĩ Khang

Trường THPT Thoại Ngọc HầuTHPT Kiên Lương

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 6

(18/02)

18g3(buổi tối)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Võ Thị Thanh Lam

Trường THPT Lưu Văn Liệt  

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 6

(18/02)

18g3(buổi tối)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Thanh Ngân

Trường THPT Phú QuốcTHPT Ba Hòn

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 7

(19/02)

07g0(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Ninh Thuận theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Trãi  

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 7

(19/02)

07g0(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Bình Dương theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ 

Di chuyển theo Tạp chí Giáo dục

Thứ 7

(19/02)

07g3(buổi sáng)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Phạm Thị Minh Trang

Sinh viên hỗ trợ: Trần Quang Tiến, Hồ Quang Khang

Trường THCS- THPT Ngô Thời Nhiệm 

Địa chỉ: 65D Hồ Bá Phấn, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức (Quận 9 cũ)

 

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 7

(19/02)

09g0(buổi sáng)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Nguyễn Đức Hiếu

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Ngọc Vân

Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 7

(19/02)

09g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Ninh Thuận theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Sông Lam

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, THPT Chu Văn An  

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 7

(19/02)

09g3(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Bình Dương theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Trường THPT Thường Tân 

Di chuyển theo Tạp chí Giáo dục

Thứ 7

(19/02)

13g00 (buổi chiều)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Ninh Thuận theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Đỗ Nguyễn Hữu Tấn

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thanh Liêm

Trường THPT Tháp Chàm; Trung tâm GDTX-HN tỉnh

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 7

(19/02)

13g30 (buổi chiều)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Dương Huỳnh Ngọc Hân

Trường THPT Long PhúTHPT Mỹ Phước

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 7

(19/02)

13g30 (buổi chiều)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Hồ Quang Khang

Trường THPT Dương Đông; THPT An Thới.

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 7

(19/02)

14g00 (buổi chiều)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Bình Dương theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Sinh viên hỗ trợ: Mai Hoàng Như

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 7

(19/02)

15g30 (buổi chiều)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Vĩnh Long theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Sinh viên hỗ trợ: Trần Quang Tiến

Trường THPT Vĩnh Long

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 7

(19/02)

15g30 (buổi chiều)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Ngọc Vân

Trường THCS&THPT Nam Yên; THCS&THPT Đông TháiTHPT An Biên

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 7

(19/02)

15g30 (buổi chiều)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Ninh Thuận theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Hiền Nhân Văn

Trường THPT Nguyễn Du, THPT Trường Chinh, THPT Lê Duẩn  

Trực tuyến qua Zoom

Thứ 7

(19/02)

16g30 (buổi chiều)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Bình Dương theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Trường THPT TBình An

Di chuyển theo Tạp chí Giáo dục

Thứ 7

(19/02)

18g30 (buổi tối)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Lê Bá Phương Uyên

Trường THCS&THPT Vĩnh Hòa; THCS&THPT Minh ThuậnTHPT U Minh Thượng

Trực tuyến qua Zoom

Chủ nhật

(20/02)

08g0(buổi sáng)  

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Ninh Thuận theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Nguyễn Trung Dương

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Trường THPT Ninh Hải, THPT Tôn Đức Thắng, THPT Phan Chu Trinh  

Trực tuyến qua Zoom

Chủ nhật

(20/02)

13g00 (buổi chiều)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Ninh Thuận theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Nguyễn Trung Dương

Sinh viên hỗ trợ: Đỗ Phúc Phụng Như

Trường THPT Phan Bội Châu; THPT Nguyễn Huệ, THPT An Phước  

Trực tuyến qua Zoom

Chủ nhật

(20/02)

13g30 (buổi chiều)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Võ Trà Mi

Trường THCS & THPT Vĩnh HòaTHCS & THPT Minh ThuậnTHCS & THPT U Minh Thượng

Trực tuyến qua Zoom

Chủ nhật

(20/02)

15g30 (buổi chiều)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Hiền Nhân Văn

Trường THPT Vĩnh ThuậnTHCS&THPT Vĩnh PhongTHCS&THPT Vĩnh Bình Bắc"

Trực tuyến qua Zoom

Chủ nhật

(20/02)

15g30 (buổi chiều)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Ninh Thuận theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Nguyễn Trung Dương

Sinh viên hỗ trợ: Mai Hoàng Như

Trường THPT Phạm Văn Đồng; THCS-THPT Bác Ái; THPT DTNT Pinăng Tắc; THCS-THPT Nguyễn Văn Linh; THCS-THPT Đặng Chí Thanh  

Trực tuyến qua Zoom

Chủ nhật

(20/02)

18g30 (buổi tối)

Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Kiên Giang theo chương trình của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Bà Lê Thị Thu Thảo

Sinh viên hỗ trợ: Mai Hoàng Như

Trường THCS&THPT Vân Khánh; THCS&THPT Nguyễn Văn XiệnTHPT Nguyễn Thần Hiến

Trực tuyến qua Zoom

 

Một số lưu ý cụ thể đối với thầy/cô và sinh viên:

1. Đây là lịch tư vấn chính thức của tuần từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022đề nghị thầy/cô và sinh viên được cử tham gia chủ động thực hiện đúng (những thông tin trước đó khác với lịch này đề nghị các đơn vị không thực hiện), trường hợp lịch của tuần có điều chỉnh đột xuất Trung tâm Tư vấn tuyển sinh sẽ trực tiếp thông báo để thông tin lại cho các thầy, cô và sinh viên được phân công thực hiện;

2. Thầy, cô của các đơn vị được phân công đi tư vấn tại các tỉnh phải chủ động liên hệ Trung tâm Tư vấn tuyển sinh để nhận "Giấy đi đường" và tạm ứng kinh phí theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ (gặp bà Phạm Võ Thảo Liên trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6); Liên hệ với người phụ trách của Báo Tổ chức để biết thời gian đi và địa điểm tập trung đi tư vấn cùng đoàn của Báo (trước tối thiểu 01 ngày). Những thầy/cô được phân công thực hiện tư vấn tuyển sinh ở các huyện ngoại thành ở TP. Hồ Chí Minh (Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn và Bình Chánh) cần chủ động liên hệ với anh Châu Minh Hùng (Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị, số điện thoại: 0903658973) để được sắp xếp, bố trí xe đưa rước;

3. Thầy, cô của các đơn vị được phân công đi tư vấn cần chủ động mang đúng và đủ các dụng cụ, tài liệu phục vụ cho hoạt động tư vấn (trừ các trường tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh sẽ do sinh viên mang đi) đã được Nhà trường trang bị để thực hiện tốt chương trình (tránh bỏ quên hoặc mang thiếu);

4Trong quá trình thực hiện tư vấn nếu cần thông tin hỗ trợ gì thêm thầy, cô vui lòng liên hệ Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn tuyển sinh (ông Vũ Đình Lê) hoặc Chuyên viên Trung tâm Tư vấn tuyển sinh (bà Phạm Võ Thảo Liên) để được giải đáp./.