14-02-2022   4702

Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Kiên Giang

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT TẠI TỈNH KIÊN GIANG
TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022
TỪ NGÀY 14/02/2022 ĐẾN NGÀY 20/02/2022
STT NGÀY TỔ CHỨC THỨ GIỜ THPT NGƯỜI TƯ VẤN PHÂN CÔNG
1 14/2/2022 Thứ 2 13h30 -   15h00 THCS&THPT Hòa Thuận;
THCS&THPT Hòa Hưng.  
ThS. Bùi Thị Hoài Trần Quang Tiến
2   15h30 - 17h00 THCS&THPT Thạnh Lộc;
THCS&THPT Bàn Tân Định.  
ThS. Lê Thị Thu Thảo   Dương Huỳnh Ngọc Hân
3 18h30 - 20h00 THCS&THPT Long Thạnh
THPT Giồng Riềng 
ThS. Lê Thị Thu Thảo   Lê Nguyễn Hồng Thắm
4 15/2/2022 Thứ 3 13h30 -   15h00 THCS&THPT Phan Thị Ràng;
THCS&THPT Nguyễn Hùng Hiệp
 ThS Nguyễn Hương Ly Hồ Quang Khang
5   15h30 - 17h00 THCS&THPT Nam Thái Sơn;
THCS&THPT Bình Sơn
THPT Châu Thành
ThS. Lê Thị Thu Thảo   Lê Bá Phương Uyên
6 18h30 - 20h00 THPT Sóc Sơn
THPT Hòn Đất
ThS. Lê Thị Thu Thảo   Nguyễn Thị Thanh Ngân
7 16/2/2022 Thứ 4 13h30 -   15h00 THPT Định Quán
THPT Thới Quản 
ThS. Bùi Thị Hoài Trần Quang Tiến
8   15h30 - 17h00 THPT Vĩnh Thắng
THPT Vĩnh Hòa Hưng Bắc
ThS. Lê Thị Thu Thảo   Nguyễn Thị Ngọc Vân
9 18h30 - 20h00 THPT Gò Quao
THPT Phó Cơ Điều
THPT Tân Hiệp
ThS. Lê Thị Thu Thảo   Lê Nguyễn Hồng Thắm
10 17/2/2022 Thứ 5 13h30 -   15h00 THPT Thạnh Tây
THPT Mong Thọ
ThS. Bùi Thị Hoài Lâm Mai Linh
11   15h30 - 17h00 THPT Thạnh Đông
THPT Ngô Sĩ Liên
ThS. Lê Thị Thu Thảo   Võ Thị Thanh Lam
12 18h30 - 20h00 THPT Cây Dương
THPT NT Kiên Giang
THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
ThS. Nguyễn Thanh Quyên Lê Bá Phương Uyên
13 18/2/2022 THỨ 6 13h30 -   15h00 THPT Kiên Hải
THPT Lại Sơn
THPT An Minh
ThS Nguyễn Hương Ly Võ Trà Mi
14   15h30 - 17h00 THPT Thoại Ngọc Hầu
THPT Kiên Lương
ThS. Bùi Thị Hoài Nguyễn Dĩ Khang
15 18h30 - 20h00 THPT Phú Quốc
THPT Ba Hòn
ThS. Lê Thị Thu Thảo   Nguyễn Thị Thanh Ngân
16 19/02/2022 THỨ 7 13h30 -   15h00 THPT Dương Đông;
THPT An Thới.
ThS. Lê Thị Thu Thảo   Hồ Quang Khang
17   15h30 - 17h00 THCS&THPT Nam Yên;
THCS&THPT Đông Thái.
THPT An Biên
ThS. Lê Thị Thu Thảo   Nguyễn Thị Ngọc Vân
18 18h30 - 20h00 THCS&THPT Vĩnh Hòa;
THCS&THPT Minh Thuận
THPT U Minh Thượng 
ThS. Lê Thị Thu Thảo   Lê Bá Phương Uyên
19 20/2/2022 CHỦ NHẬT 13h30 -   15h00 THCS&THPT Vĩnh Hòa
THCS&THPT Minh Thuận
THCS&THPT U Minh Thượng
ThS. Lê Thị Thu Thảo   Võ Trà Mi
20   15h30 - 17h00 THPT Vĩnh Thuận
THCS&THPT Vĩnh Phong
THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
ThS. Lê Thị Thu Thảo   Nguyễn Hiền Nhân Văn
21 18h30 - 20h00 THCS&THPT Vân Khánh;
THCS&THPT Nguyễn Văn Xiện
THPT Nguyễn Thần Hiến
ThS. Lê Thị Thu Thảo   Trần Quang Tiến