19-01-2022   5044

Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Quảng Ngãi

LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI
TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH NĂM 2022
( 22/1/2022 - 26/1/2022)

STT

NGÀY TỔ CHỨC

THỨ

GIỜ

THPT

NGƯỜI TƯ VẤN

SINH VIÊN HỖ TRỢ

1

22/1/2022

Thứ 7

9H30 - 11h30

Trường THPT Lý Sơn
Trường THPT Phạm Kiệt
Trường THPT Tư thục Trương Định
Trường THPT Trà Bồng
Trường THPT Sơn Mỹ

ThS. Bùi Thị Hoài

Nguyễn Dĩ Khang

2

10H00-11H30

Trường THPT Bình Sơn
Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
Thành phố Giáo dục quốc tế IEC
TTGDTX Đức Phổ
Trường THPT Sơn Hà

ThS. Nguyễn Thanh Quyên

Lê Nguyễn Hồng Thắm

3

18h30 - 20h00

Trường THPT Võ Nguyên Giáp
Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành
TTGDTX Ba Tơ
Trường THPT Tây Trà
Trường THCS và THPT Phạm Kiệt

ThS. Đỗ Nguyễn Hữu Tấn
(BTV tuyển sinh trường ĐH Luật TP.HCM)

Võ Trà Mi

4

23/1/2022

CHỦ NHẬT

7h30 - 9h00

Trường THPT Ba Gia
Trường THPT Lê Trung Đình
Trường THPT Minh Long

ThS. Đỗ Nguyễn Hữu Tấn
(BTV tuyển sinh trường ĐH Luật TP.HCM)

Lâm Mai Linh

5

10h00 - 11h30

Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

ThS. Đỗ Nguyễn Hữu Tấn
(BTV tuyển sinh trường ĐH Luật TP.HCM)

Nguyễn Sông Lam

6

13h30 - 15h00

Trường THPT Trần Quốc Tuấn
Trường THPT Quang Trung
Trường THPT Ba Tơ

ThS. Đỗ Nguyễn Hữu Tấn
(BTV tuyển sinh trường ĐH Luật TP.HCM)

Nguyễn Trương Ngọc Thi

7

15h30 - 17h00

Trung tâm DN - GDTX & HN tỉnh Quảng Ngãi

THPT THPT Số 2 Tư Nghĩa

ThS. Đỗ Nguyễn Hữu Tấn
(BTV tuyển sinh trường ĐH Luật TP.HCM)

Nguyễn Thị Ngọc Vân

8

24/1/2022

THỨ 2

7h30 - 9h00

Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa
Trường THPT Trần Kỳ Phong
TTGDTX Bình Sơn

ThS. Đỗ Nguyễn Hữu Tấn
(BTV tuyển sinh trường ĐH Luật TP.HCM)

Dương Huỳnh Ngọc Hân

9

10h00 - 11h30

Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành
Trường THPT Phạm Văn Đồng
Trường THPT Lê Quý Đôn

ThS. Đỗ Nguyễn Hữu Tấn
(BTV tuyển sinh trường ĐH Luật TP.HCM)

Võ Trà Mi

10

13h30 - 15h00

Trường THPT Số 2 Mộ Đức
Trường THPT Trần Quang Diệu
Trường THPT Chu Văn An

ThS. Đỗ Nguyễn Hữu Tấn
(BTV tuyển sinh trường ĐH Luật TP.HCM)

Trần Quang Tiến

11

15h30 - 17h00

Trường THPT Số 1 Đức Phổ
Trường THPT Số 2 Đức Phổ
Trường THPT - DTNT Tỉnh

ThS. Đỗ Nguyễn Hữu Tấn
(BTV tuyển sinh trường ĐH Luật TP.HCM)

Võ Trà Mi

12

25/1/2022

THỨ 3

7h30 - 9h00

Trường THPT Thu Xà
Trường THPT Lương Thế Vinh
TTGDTX Mộ Đức
Trường THPT Nguyễn Công Phương

ThS. Đỗ Nguyễn Hữu Tấn
(BTV tuyển sinh trường ĐH Luật TP.HCM)

Trần Quang Tiến

13

10h00 - 11h30

Trường THPT Vạn Tường
Trường THPT Tư thục Hoàng Văn Thụ
Trường THPT Nguyễn Công Trứ

ThS. Đỗ Nguyễn Hữu Tấn
(BTV tuyển sinh trường ĐH Luật TP.HCM)

Nguyễn Sông Lam