31-01-2024   1102

Thông cáo Về việc bổ nhiệm GS.TS. Đỗ Văn Đại và PGS.TS. Trần Việt Dũng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025