LUẬT

LUẬT

QUẢN TRỊ - LUẬT

QUẢN TRỊ - LUẬT

QUẢN TRỊ KINH DOANH

QUẢN TRỊ KINH DOANH

QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÃ NGÀNH
TỔ HỢP XÉT TUYỂN

Giới thiệu chương trình

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh hướng đến việc đào tạo ra các cử nhân quản trị kinh doanh có chất lượng, nắm vững kiến thức chung về quản trị kinh doanh và nắm chắc những kiến thức mới về quản trị kinh doanh ở các quốc gia phát triển để có thể vận dụng vào thực tiễn. Hơn nữa, sinh viên được tăng cường thêm về tiếng Anh, đây là một lợi thế rất lớn cho người lao động khi làm việc trong môi trường toàn cầu hóa.

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh chú trọng mục tiêu đào tạo về kỹ năng, hướng tới rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cần thiết, có thể giải quyết nhanh chóng và hiệu quả công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo, thích ứng nhanh với môi trường công việc trong nước và quốc tế luôn có nhiều biến động. Chương trình đào tạo còn trang bị cho sinh viên có kiến thức quản trị hiện đại trong môi trường đầu tư, kinh doanh, dịch vụ pháp lý có yếu tố nước ngoài.

Sinh viên của ngành này sẽ được học 26 tín chỉ bằng tiếng Anh, gồm các học phần: Sales Management, Risk Management, Public Relations, Law of Contract, Public international law, International trade law, International payments, Corporation Law, Comparative Law, Brand management, Consumer behaviour, Business Statistics.

Tại sao chọn ngành này?

Định hướng nghề nghiệp

Quản trị kinh doanh là một ngành học năng động, rất phù hợp với các bạn trẻ ưa thích làm việc trong môi trường cạnh tranh, phát huy năng lực của bản thân. Ngành Quản trị kinh doanh có sự đa dạng về các lĩnh vực và mang lại cho hàng loạt cơ hội nghề nghiệp tiềm năng sau khi tốt nghiệp. Khả năng ứng dụng cao và tính linh hoạt của ngành học này khiến bạn có lợi thế nhiều hơn trong thị trường lao động đầy cạnh tranh như ngày nay. Sinh viên Chương trình Chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh, tăng cường tiếng Anh được đào tạo để đáp ứng đủ các yêu cầu về kiến thức chuyên môn, kỹ năng mền và khả năng ngoại ngữ.

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Chất lượng cao Quản trị kinh doanh có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, đảm nhận các công việc như:

- Phân tích và lập báo cáo về thị trường kinh doanh,

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch nhân sự, tài chính;

- Quản lý xuất nhập khẩu, quản lý khách sạn, khu giải trí, nhà hàng;

- Tự khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp với vai trò người chủ và người quản lý

- Tư vấn viên có khả năng hoạt động độc lập….

- Chuyên viên phụ trách các công việc hành chính nhân sự; kinh doanh; marketing tại các công ty dịch vụ, sản xuất

- Chuyên viên xây dựng chiến lược, phát triển thị trường và tìm kiếm đối tác tại các công ty xuất nhập khẩu hay công ty đa quốc gia.

- Giảng viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại các trường Đại Học.

Học phí

Năm học 2021 - 2022, Trường ĐH Luật TP.HCM công bố mức học phí mới đối với lớp chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh là 60.000.000 đồng/năm/sinh viên.

Những năm tiếp theo: tăng tối đa 15%/ năm học liền kề/ sinh viên. 

Tuy nhiên, để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh và sinh viên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid và các đợt thiên tai bão lũ ở nhiều địa phương trong thời gian qua, Nhà trường quyết định chưa áp dụng mức thu học phí nêu trên, mà vẫn giữ nguyên mức thu học phí như của năm học 2020-2021 (từ 18 triệu đến 36 triệu, tùy theo ngành học). Khi tình hình ổn định trở lại bình thường, Nhà trường sẽ áp dụng mức học phí mới theo Đề án tự chủ.

Như vậy, học phí năm 2021-2022 đối với lớp chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh là 45.000.000 đồng/năm/sinh viên.

Nội dung chương trình

Học kỳ 1
STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Loại học phần
1 HCM301 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Bắt Buộc
2 PL209 Lý luận về Nhà nước và pháp luật 3.00 Bắt Buộc
3 TC103 Giáo dục thể chất HP1 - Bơi lội 1.00 Bắt Buộc
4 TCA403 Toán cao cấp HP1 3.00 Bắt Buộc
5 TIN301 Tin học đại cương 2.00 Bắt Buộc
6 TIN302 Tin học đại cương 4.00 Bắt Buộc
7 TR105 Triết học Mác Lênin 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Loại học phần
1 GDT316 Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lội 2.00 Bắt Buộc
2 KT203 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin 2.00 Bắt Buộc
3 KTV301 Kinh tế vi mô 3.00 Bắt Buộc
4 LGH301 Logic học 2.00 Bắt Buộc
5 MLN302 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP2 3.00 Bắt Buộc
6 QP206 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8.00 Bắt Buộc
7 QTH303 Quản trị học 3.00 Bắt Buộc
8 TCL312 Lý thuyết Tài chính và tiền tệ 3.00 Bắt Buộc
9 XST301 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Loại học phần
1 CLC353 Business statistics (Thống kê kinh doanh) 2.00 Bắt Buộc
2 CS003 Chủ nghĩa Xã hội khoa học 2.00 Bắt Buộc
3 KTV302 Kinh tế vĩ mô 3.00 Bắt Buộc
4 LS0012 Lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam 2.00 Bắt Buộc
5 LSD301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3.00 Bắt Buộc
6 LTH301 Luật Thuế 2.00 Bắt Buộc
7 MAR301 Marketing căn bản 3.00 Bắt Buộc
8 TCA402 Toán cao cấp HP2 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Loại học phần
1 CLC343 Public Relations 2.00 Bắt Buộc
2 KTL301 Kinh tế lượng 3.00 Bắt Buộc
3 LLD304 Luật Lao động 1.00 Bắt Buộc
4 NKT301 Nguyên lý kế toán 3.00 Bắt Buộc
5 QTM302 Quản trị Marketing 3.00 Bắt Buộc
6 QTS301 Quản trị sản xuất 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Loại học phần
1 CPQ305 Public International Law (Công pháp quốc tế) 3.00 Bắt Buộc
2 LTM308 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 3.00 Bắt Buộc
3 PKD302 Phân tích hoạt động kinh doanh 2.00 Bắt Buộc
4 QNL305 Quản trị nhân sự 3.00 Bắt Buộc
5 QNL306 Quản trị chất lượng 2.00 Bắt Buộc
6 CLC326 Quản trị hành chính văn phòng 2.00 Tự Chọn
7 TCL304 Văn hóa doanh nghiệp 2.00 Tự Chọn
8 TCL307 Giao tiếp trong kinh doanh 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 6
STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Loại học phần
1 QCL301 Quản trị chiến lược 3.00 Bắt Buộc
2 QTC302 Quản trị tài chính 3.00 Bắt Buộc
3 TCL305 Kế toán quản trị 2.00 Bắt Buộc
4 TMQ315 International Trade Law (Luật Thương mại quốc tế) 3.00 Bắt Buộc
5 TQL301 Hệ thống thông tin quản lý 2.00 Bắt Buộc
6 CLC345 Brand management 2.00 Tự Chọn
7 CLC346 Consumer behaviour 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 7
STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Loại học phần
1 CLC302 Law of Contract 2.00 Bắt Buộc
2 CLC344 Sales Management 2.00 Bắt Buộc
3 CLC347 Risk Management 2.00 Bắt Buộc
4 LSS302 Comparative Law (Luật So sánh) 2.00 Bắt Buộc
5 LTM312 Corporation Law (Luật Công ty) 2.00 Bắt Buộc
6 NK302 Ngoại khóa 3.00 Bắt Buộc
7 TCL303 Quản trị dự án 2.00 Bắt Buộc
8 NLD301 Nghệ thuật lãnh đạo 2.00 Tự Chọn
9 TCC10 Pháp luật kinh doanh chứng khoán 2.00 Tự Chọn
10 TCD307 Giao dịch dân sự về nhà ở 1.00 Tự Chọn
11 TCT304 Pháp luật kinh doanh bất động sản 1.00 Tự Chọn
Học kỳ 8
STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Loại học phần
1 TCL310 Thị trường chứng khoán 2.00 Bắt Buộc
2 TQT301 Thanh toán quốc tế 2.00 Bắt Buộc