20-05-2021   4497

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Theo Đề án tuyển sinh năm 2021-2022, Trường ĐH Luật TP.HCM công bố mức học phí mới trong năm học này ở khoảng 30 triệu đến 45 triệu/ sinh viên theo học chương trình đại trà (tùy theo ngành học). Tuy nhiên, để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh và sinh viên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid và các đợt thiên tai bão lũ ở nhiều địa phương trong thời gian qua, Nhà trường quyết định chưa áp dụng mức thu học phí nêu trên, mà vẫn giữ nguyên mức thu học phí như của năm học 2020-2021 (từ 18 triệu đến 36 triệu, tùy theo ngành học). Khi tình hình ổn định trở lại bình thường, Nhà trường sẽ áp dụng mức học phí mới theo Đề án tự chủ.

Mời quý vị xem chi tiết Đề án trong link dưới đây: De_an_tuyen_sinh_trinh_do_dai_hoc_nam_2021