26-02-2024   387

Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức Lễ trao nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự các đơn vị, chức danh PGS và khánh thành Khu tự học tại cơ sở Nguyễn Tất Thành

Xem thêm tại đây.