Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh hệ VỪA LÀM – VỪA HỌC

1 Ưu tiên theo đối tượng:

a. Nhóm Ưu tiên 1: gồm các đối tượng:

            - Đối tượng 01:  công dân Việt Nam có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số (thí sinh nộp khai sinh để chứng minh);

            - Đối tượng 02:  công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 60 tháng trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua, được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen (thí sinh nộp bằng khen để chứng minh).

- Đối tượng 03:

+ Người lao động thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, người được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (thí sinh nộp Giấy – Bằng công nhận, Huy hiệu để chứng minh);

+ Người làm việc đủ 36 tháng trở lên trong ngành y tế, sư phạm thi vào đúng ngành đã được đào tạo; các ngành nghề khác đủ 60 tháng trở lên (thí sinh nộp Giấy chứng nhận thời gian công tác 60 tháng trở lên trong ngành Pháp luật để chứng minh).

            - Đối tượng 04:

            + Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh (thí sinh nộp thẻ Thương- Bệnh binh, Người hưởng chính sách như TB, BB để chứng minh);

            + Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại khu vực 1 (Nộp giấy chứng nhận thời gian công tác của cơ quan công tác để chứng minh);

            + Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên (Nộp giấy chứng nhận thời gian công tác của cơ quan công tác để chứng minh);

            + Quân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ đã xuất ngũ có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên (Thí sinh nộp quyết định xuất ngũ để chứng minh);

            - Đối tượng 05:

            + Con liệt sĩ (Thí sinh nộp chứng nhận con Liệt sỹ để chứng minh);

            + Con thương binh hoặc con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên (Thí sinh nộp chứng nhận con của các đối tượng trên để chứng minh);

            + Con của người được hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động 81% trở lên (Thí sinh nộp chứng nhận con của đối tượng trên để chứng minh);

            + Con của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động (Thí sinh nộp chứng nhận anh hùng và con của các đối tượng trên để chứng minh).

            + Con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 (Thí sinh nộp chứng nhận con của đối tượng trên để chứng minh).

            + Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học (Thí sinh nộp chứng nhận con của đối tượng trên để chứng minh).

            + Công nhân viên chức có thời gian làm việc liên tục từ 24 tháng trở lên tại khu vực 1 (Thí sinh nộp chứng nhận của cơ quan công tác để chứng minh).

b. Nhóm ưu tiên 2: gồm các đối tượng

            - Đối tượng 06:

            + Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học (Thí sinh nộp chứng nhận của cơ quan công tác để chứng minh);

            + Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở khu vực 1 (Thí sinh nộp chứng nhận của cơ quan công tác để chứng minh);

            + Công nhân viên chức có thời gian làm việc liên tục từ 24 tháng trở lên không ở khu vực 1 (Thí sinh nộp chứng nhận của cơ quan công tác để chứng minh).

            - Đối tượng 07:

            + Con  thương binh hoặc con bệnh binh mất sức lao động dưới 81% (Thí sinh nộp chứng nhận con của đối tượng trên để chứng minh);

            + Con của người được hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động dưới 81% (Thí sinh nộp chứng nhận con của đối tượng trên để chứng minh);

 

2. Chính sách ưu tiên theo khu vực: Ưu tiên khu vực được xác định theo nơi làm việc hoặc theo nơi học và tốt nghiệp trung học:

- Người có thời gian làm việc liên tục từ 24 tháng trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo nơi học và tốt nghiệp trung học trước khi đi làm việc, tuỳ theo khu vực nào có mức ưu tiên theo khu vực cao hơn (Thí sinh nộp chứng nhận của cơ quan công tác để chứng minh).

            - Người học liên tục và tốt nghiệp trung học tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm học trung học có chuyển trường thì thời gian học ở  khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó (Thí sinh nộp Học bạ cấp 3 để chứng minh).

 

Lưu ý :

            Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên đối với quân nhân, công an phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành dự thi là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi.

            Người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

 

--------------

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Phòng Quản lý Hệ Vừa làm Vừa học  - Phòng A101

Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh – Cơ sở Nguyễn Tất Thành

Số 02, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN TUYỂN SINH: 1900555514 (bấm phím 3)

Website: www.ulhcmc.edu.vn

Fanpage: http://www.facebook.com/hcmulaw

--%>
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top