Thông báo chiêu sinh khóa 11 chương trình Thạc sĩ liên kết với Pháp.

Mẫu đơn đăng ký tham gia khóa 11 chương trình Thạc sĩ liên kết với Pháp:    

dossierinscriptionm2droit.doc

Thông báo chiêu sinh khóa 11 chương trình Thạc sĩ liên kết với Pháp

Phó hiệu trưởng Trần Hoàng Hải chụp ảnh với đại diện các công ty Luật tham gia ký kết MOU năm 2019

Team building khóa 10

 

--%>
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top