Điểm chuẩn Đại học Luật TP. HCM qua các năm 2016, 2017, 2018

Từ năm 2016, Đại học Luật TP HCM thực hiện đề án tuyển sinh riêng bằng cách tổ chức kỳ kiểm tra năng lực để xét tuyển đại học hệ chính quy. Điểm chuẩn được xác định bằng ba tiêu chí: học bạ (chiếm tỷ trọng 20% điểm trúng tuyển), điểm thi THPT quốc gia năm 2016 (chiếm tỷ trọng 60% điểm trúng tuyển) và điểm kiểm tra năng lực (chiếm tỷ trọng 20% điểm trúng tuyển).

Năm 2017, tỷ trọng các tiêu chí này như sau: học bạ 10%; điểm thi THPT quốc gia 50% và điểm kiểm tra năng lực 40%;
Năm 2018: học bạ 10%; điểm thi THPT quốc gia 60%, bài thi năng lực 30%.

Theo phương án tuyển sinh năm 2019, ngoài các tổ hợp xét tuyển truyền thống từ năm 2017, trường bổ sung ba tổ hợp môn mới: Văn, Sử và Ngoại ngữ (D14: tiếng Anh) xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh; Văn, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp) xét tuyển ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh (chỉ xét tuyển D66); Toán, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật): xét tuyển ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh (chỉ xét tuyển D84).

-----------------------------------------------------------
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019
Địa chỉ: 02 Nguyễn Tất Thành, P12, Q4, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 1900.555514 hoặc 028.3940.0989 - Ext 112
Website: www.tuyensinh.hcmulaw.edu.vn
Email: tuvantuyensinh@hcmulaw.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhdhluattphcm

--%>
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top