Điểm chuẩn các năm 2016; 2017 (tham khảo)

Điểm chuẩn (tham khảo)

1. Năm 2016

 

Stt

Ngành (mã ngành)

Tổ hợp A00

Tổ hợp A01

Tổ hợp C00

Tổ hợp D1,3,6

1.

Quản trị - Luật (110103)

23,0 điểm

23,0 điểm

-

23,0 điểm

2.

Luật (380101)

21,5 điểm

21,0 điểm

24,0 điểm

20,5 điểm

3.

Quản trị kinh doanh (340101)

21,0 điểm

20,5 điểm

-

20,3 điểm

4.

Ngôn ngữ Anh (220201)

-

-

-

21,0 điểm

 

2. Năm 2017

 

Stt

Ngành

Điểm trúng tuyển

A00

A01

C00

D01

D14

D66

D84

1.

Quản trị - Luật

23,7

22,6

-

21,5

-

-

23,2

2.

Luật Thương mại quốc tế

-

23,5

-

23,0

-

24,7

24,0

3.

Luật

22,0

20,4

24,5

21,0

-

-

-

4.

Quản trị kinh doanh

20,0

20,0

-

20,0

-

-

20,0

5.

Ngôn ngữ Anh

-

-

-

21,5

22,2

23,5

21,5


--%>
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top