Lịch tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Luật TP. HCM tại tỉnh Đồng Tháp Thời gian từ 05/3/2018 - 09/3/2018

LỊCH TƯ VẤN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2018

Thời gian từ 05/3/2018 - 09/3/2018

 

Tên đơn vị

Thứ

Ngày

Thời gian tư vấn

THPT Tháp Mười

2

05/03/2018

07h00' - 08h30'

THPT Trường Xuân

2

05/03/2018

09h00' - 11h00'

THPT Tràm Chim

2

05/03/2018

13h30' - 16h30'

THPT Giồng Thị Đam

3

06/03/2018

07h00' - 08h30'

THPT Tân Hồng

3

06/03/2018

09h00' - 11h00'

THPT Hồng Ngự 3

3

06/03/2018

13h30' - 16h30'

THPT Hồng Ngự 1

4

07/03/2018

07h00' - 08h30'

THPT Tam Nông

4

07/03/2018

09h00' - 11h00'

THPT Thanh Bình 1

4

07/03/2018

13h30' - 16h30'

THPT Thống Linh

5

08/03/2018

07h00' - 08h30'

THPT Mỹ Quý

5

08/03/2018

09h00' - 11h00'

THPT Cao Lãnh 2

5

08/03/2018

13h30' - 16h30'

THPT Châu Thành 1

6

09/03/2018

07h00' - 08h30'

THPT Châu Thành 2

6

09/03/2018

09h00' - 11h00'

 

--%>
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top