Kỷ yếu 45 năm truyền thống và 25 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM

Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh có truyền thống 45 năm hình thành, phát triển và chính thức mang tên như hiện nay từ ngày 30/3/1996 theo Quyết định số 1234/GD-ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo trên cơ sở hợp nhất Phân hiệu Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh và Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm truyền thống và 25 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (30/3/1996), Nhà trường tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn Kỷ yếu ảnh này nhằm ghi nhận lại một chặng đường xây dựng và phát triển của Trường. Nội dung Kỷ yếu chủ yếu gồm các hình ảnh về quá trình hình thành, phát triển, những thành tích, hình ảnh tiêu biểu trong các hoạt động của Trường và đội ngũ hiện nay.

Xem Kỷ yếu tại: Ky yeu DH Luat TP HCM-final-26032021.pdf

--%>
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top