Clip phương thức xét tuyển và hướng dẫn đăng ký xét tuyển năm 2019

 

🔎🔎LINK ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: http://dangkyxettuyen.hcmulaw.edu.vn/tuyen-sinh
🕔🕔HẠN CHÓT ĐĂNG KÝ: 17:00 Ngày 16/07/2019 
📞📞 HOTLINE: 1900 555 514

--%>
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top