ULaw trên bảng xếp hạng 2018 Vietnamese University Ranking

Trường Đại học Luật TP.HCM đứng hạng thứ 39 trong tổng số hơn 500 trường đại học trên cả nước, bỏ xa các cơ sở đào luật, tiếp tục khẳng định thương hiệu là một trong hai trường trọng điểm về đào tạo pháp lý trong cả nước, là cơ sở đào tạo luật lớn nhất phía Nam. Đây là bảng xếp hạng được công bố chính thức bởi UniRank - hệ thống xếp hạng giáo dục Đại học quốc tế đánh giá và xếp hạng hơn 13.600 trường ĐH tại 200 quốc gia.

UniRank đánh giá và xếp hạng dựa trên những tiêu chí về cả chương trình học lẫn cơ sở vật chất của từng trường, từ những cơ sở dữ liệu web do chính uniRank khảo sát, nghiên cứu, đánh giá độc lập; không chịu ảnh hưởng và không phụ thuộc vào dữ liệu của các trường cung cấp. Vì vậy, bảng đánh giá của UniRank luôn mang tính khách quan và được công nhận bởi nhiều quốc gia trên thế giới.

Cùng điểm qua “những con số biết nói” đã giúp Ulaw đạt được thứ hạng này:


Bài: Quỳnh Chi, Nam Phương

Ban Truyền thông ULaw

--%>
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top