Nhiều người cho rằng nghề Luật sư không thực tế, thất nghiệp nhiều, có đúng như vậy không ạ?

Nhiều người cho rằng nghề Luật sư không thực tế, thất nghiệp nhiều, có đúng như vậy không ạ? Vậy nếu tốt nghiệp trường Luật liệu có thể có việc làm ngay được không?

Trả lời: Luật sư là một nghề em có thể làm sau khi tốt nghiệp ngành Luật. Làm Luật sư em có thể tham gia với tư cách là Luật sư bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự hoặc làm tư vấn pháp lý,…; 

Tính đến ngày 15/9/2014 cả nước có 11.285 người được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và 3.408 tổ chức hành nghề luật sư. Hiện nay tỷ lệ luật sư tại Việt Nam chỉ ở mức trung bình 1 luật sư/14.000 người dân, thấp hơn nhiều so với Thái Lan (1/1.526), Singapore (1/1.000), Nhật Bản (1/4.546), Pháp (1/1.000), Mỹ (1/250). Số lượng luật sư vẫn tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo mục tiêu của “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ), chúng ta hướng đến năm 2017, phát triển số lượng luật sư khoảng 12.000 luật sư, mỗi năm được từ 800 đến 1000 người. Đến năm 2020, phát triển số lượng khoảng từ 18.000 - 20.000 luật sư, đạt tỷ lệ số luật sư trên số dân khoảng 1/4.500 đáp ứng ngày càng cao nhu cầu về dịch vụ pháp lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Nói như vậy để chia sẻ với em rằng nhu cầu về luật sư để đáp ứng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong thời gian tới là rất lớn và em có thể tham khảo để định hướng nghề nghiệp cho mình.

Về tỷ lệ việc làm, theo khảo sát của trường giai đoạn từ năm 2010 - 2014, thì sau khi ra trường tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay vào khoảng 85%, có việc làm sau 3 đến 6 tháng vào khoảng 95%, sau 06 tháng gần như tất cả sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm phù hợp. 

--%>
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top