Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý - học những kiến thức gì? Khi tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Luật hay Cử nhân Anh văn và việc làm sau khi tốt nghiệp

Thưa thầy, cô cho em hỏi hiện tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh có đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý. Vậy thầy, cô cho em hỏi ngành này học những kiến thức gì? Khi tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Luật hay Cử nhân Anh văn và sau khi tốt nghiệp em có thể làm việc ở đâu? Mã ngành, chỉ tiêu, khối thi của ngành này trong năm tuyển sinh 2017 như thế nào?

Trả lời: Về kiến thức được học: Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực pháp lý, làm nền tảng nghề nghiệp cho nhà ngôn ngữ Anh và nhà tư vấn Luật.

  • Bằng cấp và khả năng làm việc: Sau khi tốt nghiệp sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý sẽ được cấp bằng “Cử nhân ngôn ngữ Anh” và có thể làm việc trong các lĩnh vực đòi hỏi kiến thức tổng hợp về tiếng Anh và Luật như: Dịch thuật, dịch vụ công cộng, thương mại, kinh doanh quốc tế, các hiệp hội ngành nghề, các loại hình công ty trong và ngoài nước, làm tư vấn trong các lĩnh vực liên quan đến tranh chấp thương mại quốc tế,…
  • Mã ngành: D.220201
  • Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: Dự kiến tuyển 50 chỉ tiêu
  • Khối xét tuyển: D1, D66, D84

--%>
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top