Em thích ngành Luật nhưng không thích làm Luật sư bào chữa, vậy sau khi tốt nghiệp ngành luật em có thể làm những ngành gì liên quan?

Em thích ngành Luật nhưng không thích làm Luật sư bào chữa, vậy sau khi tốt nghiệp ngành luật em có thể làm những ngành gì liên quan? Tỷ lệ việc làm như thế nào?

Trả lời: Điều đầu tiên cần chia sẻ với em là, Luật sư chỉ là một nghề em có thể làm sau khi tốt nghiệp ngành Luật (có nghĩa là học luật không chỉ để ra làm luật sư). Khi hành nghề Luật sư em có thể lựa chọn tham gia hành nghề với tư cách là Luật sư bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vệ hoặc làm tư vấn pháp lý,… không nhất thiết phải chọn hướng tham gia hành nghề với vai trò bào chữa (tranh tụng trong các vụ án Hình sự).

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật được cấp bằng “Cử nhân Luật”, và có thể làm việc tại các cơ quan như: Toà án, Viện Kiểm sát, Công an, Quân đội, Công chứng, Thừa phát lại, Thi hành án, Thanh tra, Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn trực thuộc; bộ phận pháp chế hoặc nhân sự của các Doanh nghiệp, làm Luật sư tư vấn, tranh tụng; Công tác nghiên cứu và giảng dạy,…

Về tỷ lệ việc làm, theo khảo sát của trường giai đoạn từ năm 2010 - 2016, thì sau khi ra trường tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay vào khoảng 85%, có việc làm sau 3 đến 6 tháng vào khoảng 95%, sau 06 tháng gần như tất cả sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm phù hợp.


--%>
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top