Em muốn tìm hiểu về ngành Quản trị - Luật, cơ hội việc làm của ngành này?

Em dự định thi vào trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, ngành Quản trị - Luật. Thầy cô có thể cho em biết rõ hơn về ngành này cũng như cơ hội việc làm của ngành sau khi tốt nghiệp.

Trả lời: Ngành Quản trị - Luật là ngành học duy nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm này được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh và đào tạo tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh từ năm 2009.

- Ngành Quản trị - Luật hiện nay có tuyển sinh các khối: A,A1,D1,3,6,D66,69,70, D84,87,88;

- Chương trình đào tạo ngành Quản trị - Luật được thiết kế và đào tạo trong thời gian 5 năm (178 tín chỉ) với hai khối kiến thức chủ đạo là Luật và Quản trị, về chương trình chi tiết em có thể tham khảo thêm trên trang thông tin điện tử của trường tại địa chỉ https://www.hcmulaw.edu.vn.

- Sau khi hoàn thành chương trình học và đủ các điều kiện tốt nghiệp theo quy định của nhà trường, sinh viên sẽ được cấp 2 bằng: Cử nhân Luật và Cử nhân Quản trị kinh doanh.

- Vị trí làm việc: Với việc được cấp 2 bằng và khối kiến thức pháp luật, quản trị mà sinh viên tích lũy được trong quá trình theo học tại trường, khi ra trường sinh viên có thể làm việc ở tất cả các đơn vị có tuyển Cử nhân Luật và Cử nhân Quản trị kinh doanh.

+ Với bằng Cử nhân Luật: Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Luật hiện tại rất lớn, về vị trí và môi trường làm việc cụ thể em có thể theo dõi nội dung tư vấn ở câu 1.

+ Với bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh: sinh viên có thể làm việc trong các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, có thể đảm nhận các công việc như: trợ lý phân tích và lập báo cáo về thị trường kinh doanh, trợ lý xây dựng và thực hiện kế hoạch nhân sự, tài chính; quản lý xuất nhập khẩu, quản lý khách sạn, khu giải trí, nhà hàng; hoặc có thể tự khởi nghiệp như: thành lập doanh nghiệp với vai trò người chủ và người quản lý, trong tương lai có thể trở thành những nhà tư vấn có khả năng hoạt động độc lập.


--%>
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top