Một số điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2020 của Ulaw

a) Thứ nhất, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thay đổi căn bản phương thức tuyển sinh: năm 2020 Trường không tổ chức Kiểm tra năng đánh giá năng lực mà thay vào đó sẽ áp dụng 2 phương thức tuyển sinh độc lập là: “Xét tuyển thẳng” (nói cách khác là phương thức 1)“Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2020” (nói cách khác là phương thức 2) với các điều kiện cụ thể do Trường quy định;

b) Thứ hai, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đa dạng hóa các chương trình đào tạo: Bên cạnh các chương trình đào tạo đại trà, đào tạo chất lượng cao (tăng cường tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật), từ năm 2020, Nhà trường sẽ đẩy mạnh tuyển sinh và đào tạo các chương trình liên thông giữa 3 ngành: Luật, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý). Theo đó, sau khi đã học xong học kỳ thứ 3 chương trình đào tạo của ngành thứ nhất sinh viên được đăng ký học liên thông sang ngành thứ 2. Cụ thể: (1) Ngành Luật liên thông sang ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý) hoặc sang ngành Quản trị kinh doanh; (2)  Ngành Ngôn ngữ Anh liên thông sang ngành Luật (hệ đại trà hoặc chất lượng cao); (3)  Ngành Quản trị kinh doanh liên thông sang ngành Luật (hệ đại trà) hoặc sang ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý). Việc học liên thông được bắt đầu từ học kỳ thứ 4 đến học kỳ thứ 10, tính theo khóa đào tạo của ngành thứ nhất. Nếu sinh viên tích lũy đủ và đạt các học phần trong cả 2 Chương trình sẽ được cấp 02 văn bằng: bằng cử nhân ngành thứ nhất và bằng cử nhân ngành liên thông (tùy theo Chương trình mà sinh viên theo học);

c) Thứ ba, từ năm học 2020-2021, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh nâng chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh theo chương trình TOEIC quốc tế của sinh viên theo học các ngành đào tạo của Nhà trường lên 50 điểm. Theo đó, tùy theo Khoa/ ngành/ chương trình đào tạo mà sinh viên theo học, trình độ tiếng Anh của sinh viên phải đạt từ 500-650 điểm theo chuẩn TOEIC quốc tế (hoặc TOEFL, IELTS tương đương).

 

--%>
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top