Đại học Luật xét tuyển 75% tổng chỉ tiêu dựa vào kết quả thi THPTQG

Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Là cơ sở đào tạo Luật có uy tín nhất và là trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật duy nhất ở khu vực phía Nam; Là một trong số ít các cơ sở đào tạo đã được đánh giá và kết luận đạt chuẩn chất lượng giáo dục (năm 2016) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2020, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thay đổi căn bản phương thức tuyển sinh: năm 2020 Trường không tổ chức Kiểm tra năng đánh giá năng lực mà thay vào đó sẽ áp dụng 2 phương thức tuyển sinh độc lập là: “Xét tuyển thẳng” (nói cách khác là phương thức 1)“Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2020” (nói cách khác là phương thức 2) với các điều kiện cụ thể do Trường quy định;

Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2020” (còn gọi là phương thức 2): thực hiện việc xét tuyển theo quy định và kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với chỉ tiêu xét tuyển tối thiểu là 75%/tổng chỉ tiêu.

- Mã trường: LPS 

- Ngành, mã ngành, tổ hợp các môn xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

 

Stt

Ngành

ngành

Các tổ hợp môn xét tuyển

(gồm Tổ hợp truyền thống và Tổ hợp mới)

Chỉ tiêu

(dự kiến)

1.

Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Anh văn pháp lý)

7220201

D1, D14 (mới), D66 (mới), D84 (mới)

100

2.

Quản trị kinh doanh

7340101

A, A1, D1,3,6, D84,87,88 (mới)

150

3.

Quản trị - Luật

7340102

A, A1, D1,3,6, D84,87,88 (mới)

300

4.

Luật

7380101

A, A1, C, D1,3,6

1.430

5.

Luật Thương mại quốc tế (mới)

7380109

A1, D1,3,6, D66,69,70 (mới), D84,87,88 (mới)

120

 

 

 

Tổng:

2.100

* Ghi chú: Tổ hợp các môn xét tuyển, gồm:

- Tổ hợp truyền thống:

+ Khối A: Toán, Lý, Hóa;

+ Khối A1: Toán, Lý, tiếng Anh;

+ Khối C: Văn, Sử, Địa;

+ Khối D: Văn, Toán, Ngoại ngữ (D1: tiếng Anh, D3: tiếng Pháp; D6: tiếng Nhật).

- Tổ hợp mới:

+ D14: Văn, Sử, tiếng Anh;

+ D66,69,70: Văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật; D70: tiếng Pháp);

+ D84,87,88: Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp; D88: tiếng Nhật).

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 (phương thức 2): thí sinh nộp hồ sơ tại các Trường THPT hoặc tại các điểm thu nhận hồ sơ do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định, theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dự kiến từ ngày 01/4/2020 đến ngày 20/4/2020).

--%>
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top