Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 29 - tháng 3 năm 2018

Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đã đăng ký ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 29 - tháng 3 năm 2018 thời gian và địa điểm ôn tập như sau:
- Thời gian :
        + Môn Triết học - Logic học:  từ 15/01/2018 - 21/01/2018, giảng đường C.207
        + Môn Lý luận NN & PL:         từ 22/01/2018 - 28/01/2018, giảng đường C.207
        + Môn Tiếng Anh:                  từ 29/01/2018 - 04/02/2018, giảng đường B.403

Thời gian ôn tập mỗi môn 01 tuần, mỗi tuần học 05 buổi tối từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và cả ngày (sáng và chiều) Thứ Bảy và Chủ Nhật. Buổi sáng bắt đầu lúc 07g30p, buổi chiều bắt đầu lúc 13g30p, buổi tối bắt đầu lúc 17g45p.
- Địa điểm: Cơ sở 1, số 02 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh.
 
Tổng số phiếu: 0
Top