Thông báo về việc xác nhận địa chỉ nhận giấy báo nhập học dành cho thí sinh đã trúng tuyển năm 2019

Để việc gửi “Giấy triệu tập nhập học” cho thí sinh trúng tuyển và đã xác nhận nhập học hoặc sẽ xác nhận nhập học vào trường (trước 17g00 ngày 15/8/2019) được chính xác và nhanh chóng, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh yêu cầu thí sinh truy cập hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến của mình kiểm tra và xác nhận lại thông tin “Địa chỉ nhận giấy báo” trước 17g00 ngày 11/8/2019 (chủ nhật)để Nhà trường gửi giấy báo nhập học cho thí sinh theo nguyện vọng. Cụ thể như sau:

- Bước 1: Thí sinh dùng <tên đăng nhập> (là số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân) và <mật khẩu cá nhân> để truy cập vào hệ thống http://dangkyxettuyen.hcmulaw.edu.vn và kiểm tra, xác nhận lại hoặc thay đổi địa chỉ đăng ký nhận giấy báo nhập học ở mục “Địa chỉ nhận giấy báo”. Theo đó, thí sinh có thể:

1. Giữ đúng địa chỉ đã khai trước đó (cần kiểm tra lại nhằm đảm bảo thông tin đã được kê khai đầy đủ và chính xác);

2. Hoặc thay đổi địa chỉ nhận giấy báo mới (ghi đầy đủ và chính xác địa chỉ theo hướng dẫn);

3. Hoặc đăng ký “Nhận trực tiếp Tại trường Đại học Luật TP. HCM”

- Bước 2: Kiểm tra lại thông tin đã kê khai (lần cuối);

- Bước 3: Bấm nút “Lưu” hồ sơ.

 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top