Thông báo về thời gian nhập học Khóa 44 (Khóa tuyển sinh năm 2019)

1. THỜI GIAN NHẬP HỌC KHÓA 44 (KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2019)

Xin vui lòng xem nội dung tại đây
download file đính kèm tại đâyDownload file

2. THÀNH PHẦN HỒ SƠ NHẬP HỌC THÍ SINH CẦN CHUẨN BỊ

Xin vui lòng xem nội dung tại đây
download file đính kèm tại đâyDownload file

3. LÝ LỊCH SINH VIÊN NHẬP HỌC KHÓA 44 (IN 2 MẶT)

Xin vui lòng xem nội dung tại đây
download file đính kèm tại đâyDownload file

4. ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 44 

Xin vui lòng xem nội dung tại đây
download file đính kèm tại đâyDownload file

5. MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 44

Xin vui lòng xem nội dung tại đây
download file đính kèm tại đâyDownload file
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top