Đại học Luật dành 25% tổng chỉ tiêu để tuyển thẳng

Năm 2020, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thay đổi căn bản phương thức tuyển sinh đại học, theo đó Nhà trường không tổ chức kiểm tra năng lực như các năm trước mà áp dụng Xét tuyển thẳng (còn gọi là phương thức 1): tối đa 25%/ tổng chỉ tiêu Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2020” (còn gọi là phương thức 2) với chỉ tiêu xét tuyển tối thiểu là 75%/ tổng chỉ tiêu.

Đối với thí sinh diện tuyển thẳng, gồm các đối tượng:

1) Đối tượng 1: Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp THPT sẽ được Nhà trường xét tuyển thẳng theo ngành phù hợp với môn đạt giải. Cụ thể như sau:

- Môn Văn, Toán: ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh,

- Môn tiếng Anh: ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh,

- Môn tiếng Nhật và tiếng Pháp: ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật và ngành Luật Thương mại quốc tế;

- Môn Lý, Hóa: ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật;

- Môn Sử: ngành Luật và ngành Ngôn ngữ Anh;

- Môn Địa: ngành Luật

2) Đối tượng 2: Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: tiếng Anh/ hoặc tiếng Pháp/ hoặc tiếng Nhật hoặc SAT (Scholastic Assessment Test), còn thời hạn có giá trị đến ngày 30/6/2020 nếu Chứng chỉ đó có quy định về thời hạn, với điều kiện:

- Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương);

- Thứ hai, trình độ ngoại ngữ quốc tế hoặc SAT:

+ Trình độ ngoại ngữ quốc tế:

● Tiếng Anh:

§ IELTS đạt điểm từ 6,0 trở lên, do British Council (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp;

§ Hoặc TOEFL iBT đạt điểm từ 70 trở lên, do Educational Testing Service (ETS) cấp.

● Tiếng Pháp:

§ DELF đạt từ B2 trở lên, do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp;

§ Hoặc TCF đạt điểm từ 450 trở lên, do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp.

● Tiếng Nhật: JLPT đạt từ N3 (với mức điểm từ 130/180 điểm) trở lên, do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation - JF) cấp, trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

+ SAT (Scholastic Assessment Test, Mỹ): đạt điểm từ 1.100/1.600 hoặc 1.450/2.400 trở lên.

- Thứ ba, phải có điểm trung bình của 6 học kỳ THPT (gọi tắt là điểm học bạ) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 21,0 trở lên (Điểm trung bình của 6 học kỳ THPT được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);

- Thứ tư (tiêu chí phụ), khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng, Nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự:

+ Điểm của Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm SAT;

+ Điểm trung bình của 6 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

3) Đối tượng 3: Thí sinh học tại các Trường THPT chuyên, năng khiếu; và thí sinh học tại các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong các năm 2017, 2018 và 2019 theo Danh sách “Các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2020, với điều kiện:

- Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương);

- Thứ hai, thí sinh phải có kết quả học tập của từng năm Lớp 10, 11 và 12 đạt từ loại giỏi trở lên;

- Thứ ba, phải có điểm trung bình của 6 học kỳ THPT (gọi tắt là điểm học bạ) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 21,0 trở lên (Điểm trung bình của 6 học kỳ THPT được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân).

- Thứ tư (tiêu chí phụ), khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng, Nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự:

+ Điểm trung bình cộng của 3 năm Lớp 10, 11 và 12 (Được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);

+ Điểm trung bình của 6 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

* Lưu ý: Trường hợp tuyển sinh theo phương thức này chưa hết chỉ tiêu thì số chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2020.

4. Thời gian và cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

Đối với phương thức xét tuyển thẳng (phương thức 1):

- Đối tượng 1: nộp hồ sơ qua hệ thống Sở Giáo dục và Đào tạo, theo thời gian và cách thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Đối tượng 2 và 3:

+ Thời gian: từ ngày 01/6/2020 đến ngày 20/7/2020 (dự kiến);

+ Cách thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên. Lưu ý: bên ngoài phong bì thư ghi thêm thông tin: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng.

 

--%>
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top