Chuẩn đầu ra đối với khóa tuyển sinh năm 2020

Ngoài kiến thức chuyên môn mà sinh viên cần phải tích lũy đủ và đạt theo Quy chế đào tạo thì để được xét công nhận tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân, sinh viên của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh khi ra trường phải đạt được các chuẩn trình độ tiếng Anh theo chương trình TOEIC quốc tế sau đây:

1. Ngành Luật

- Chương trình chất lượng cao: tối thiểu 650 điểm;

- Chương trình đại trà:

+ Khoa Luật Thương mại: tối thiểu 550 điểm;

+ Khoa Luật Dân sự và Khoa Luật Quốc tế: tối thiểu 520 điểm;

+ Khoa Luật Hình sự và Khoa Luật Hành chính: tối thiểu 500 điểm.

2. Ngành Quản trị - Luật và ngành Quản trị kinh doanh

- Chương trình chất lượng cao: tối thiểu 650 điểm;

- Chương trình đại trà: tối thiểu 550 điểm.

3. Ngành Luật Thương mại quốc tế: tối thiểu 550 điểm.

4. Ngành Ngôn ngữ Anh: Trình độ tiếng Anh đạt tối thiểu 6,5 IELTS, đồng thời ngoại ngữ 2 đạt ở cấp độ 3 của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chung cho Việt Nam.


--%>
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top