Phương thức xét tuyển và cách thức nộp bản chính Giấy CN KQ thi THPT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2018


THÔNG BÁO

Về phương thức xét tuyển; và thời gian, địa điểm và cách thức nộp

bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018

để xác nhận nhập  học

Năm 2018, phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh được thực hiện qua 2 giai đoạn xét tuyển, với 3 tiêu chí: điểm học bạ (chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển), điểm thi THPT quốc gia (chiếm tỷ trọng 60% điểm trúng tuyển) điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực do Nhà trường tổ chức (chiếm tỷ trọng 30% điểm trúng tuyển), cụ thể:

* Giai đoạn 1:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hệ thống của Sở Giáo dục và Đào tạo và trên trang thông tin điện tử của Nhà trường từ ngày 01/4 đến ngày 10/7/2018. Kết quả, có 8.028/ 12.182 thí sinh đăng ký xét tuyển có hồ sơ hợp lệ;

- Ngày 15/7/2018, Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường đã thực hiệc công tác xét tuyển sơ bộ dựa trên 02 tiêu chí: điểm học và điểm thi THPT quốc gia năm 2018. Kết quả có 4.419/ 8.028 thí sinh vượt qua giai đoạn sơ tuyển này để tham gia buổi kiểm tra năng lực vào sáng ngày 19/7/2018. Mức điểm tối thiểu (đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng) của các tổ hợp trong Kỳ thi THPT quốc gia đối với từng ngành mà thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển phải đạt được là khoảng từ 19,5 điểm trở lên; riêng đối với tổ hợp C00 thí sinh phải đạt được khoảng từ 23,5 điểm trở lên (nói cách khác đây là điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của Nhà trường).

* Giai đoạn 2: Các thí sinh đạt điều kiện ở giai đoạn 1 được Nhà trường tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực.

- Ngày 19/7/2018, các thí sinh tham dự kiểm tra năng lực đã có mặt để làm bài tại 1 trong 4 điểm thi đóng trên địa bàn Quận 4, TP. Hồ Chí Minh đó là: Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (có 2 điểm thi). Theo đó, đã có 3.435/ 4.419 thí sinh có mặt để làm bài kiểm tra, đạt tỷ lệ 77,73%. Bài kiểm tra năng lực có 100 câu, hình thức kiểm tra: trắc nghiệm trên giấy, với thời gian làm bài là 75 phút và được tính theo thang điểm 30.

- Hiện nay, Nhà trường đang tiến hành chấm bài kiểm tra đánh giá năng lực. Dự kiến chiều ngày 22/7/2018, Nhà trường sẽ công bố kết quả kiểm tra đánh giá năng lực, điểm xét tuyển (chính thức) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển.

Thực hiện Lịch công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc các trường có Đề án tuyển sinh riêng phải công bố danh sách thí sinh đã xác nhận nguyện vọng nhập học trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ trước 17g00' ngày 25/7/2018. Do vậy, ngay sau khi Nhà trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển, thí sinh cần đặc biệt lưu ý thực hiện các công việc sau:

1. Đối với thí sinh trúng tuyển: nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 (có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của Sở Giáo dục và Đào tạo) để xác nhận nguyện vọng theo học tại Trường.

a) Cách thức và thời hạn

* Nộp trực tiếp tại Trường:

- Địa điểm: Giảng đường C.301, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Q4;

- Thời gian: từ 15g30' chiều ngày 22/7/2018 đến 11g30' ngày 25/7/2018. Buổi sáng từ 8g00' đến 11g30'; buổi chiều: từ 14g00' đến 17g00' (kể cả chủ nhật, ngày 22/7/2018).

* Nộp qua đường bưu điện:

- Cách thức: phải theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên. Lưu ý: bên ngoài phong bì thư ghi thêm thông tin: Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

- Thời gian: từ chiều ngày 22/7/2018 đến 11g30' ngày 23/7/2018 (tính theo dấu bưu điện).

Lưu ý: Có thể việc chuyển Giấy chứng nhận kết thi THPT quốc gia năm 2018 đến Trường theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên không đảm bảo đúng thời hạn quy định, do vậy, trước khi gửi Giấy chứng nhận này qua bưu điện, thí sinh cần làm các bước sau:

+ Thứ nhất, chụp ảnh (hoặc scan) Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018;

+ Thứ hai, sau khi làm xong thủ tục với cơ quan/ công ty làm dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên, thí sinh chụp ảnh (hoặc scan) Giấy biên nhận/ Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ này;

+ Thứ ba, gửi 2 loại bản chụp ảnh hoặc scan này (Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 và Giấy biên nhận/ Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ) vào địa chỉ thư điện tử: vdle@hcmulaw.edu.vn và lvhien@hcmulaw.edu.vn, đồng thời phải ghi thêm các thông tin và có câu cam kết như sau:

○ Họ và tên thí sinh, ngày sinh, số báo danh kiểm tra năng lực và số điện thoại liên lạc;

○ Câu cam kết: “Tôi, tên (ghi đầy đủ họ tên) ..................................... đồng ý nhập học vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh”.

+ Trong mọi trường hợp, nếu Nhà trường không nhận được đầy đủ 2 loại Giấy tờ với các thông tin nêu trên qua emai vdle@hcmulaw.edu.vn và lvhien@hcmulaw.edu.vn trước 17g00' ngày 23/7/2018 thì coi như thí sinh không còn nguyện vọng học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

* Ngoài ra, để hồ sơ tránh bị thất lạc cũng như được chuyển đến không đúng thời gian theo quy định, Nhà trường khuyến khích thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 theo hình thức trực tiếp tại Trường.

b) Thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi theo đúng thời hạn nêu trên thì được xem như từ chối nhập học.

2. Đối với thí sinh không trúng tuyển hoặc trúng tuyển nhưng không còn nguyện vọng học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: thực hiện quyền điều chỉnh nguyện vọng theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thời hạn và cách thức như sau:

- Bằng phương thức trực tuyến: từ ngày 22/7 đến ngày 26/7/2018 (với phương thức này, thí sinh vẫn còn hơn 4 ngày để thực hiện quyền điều chỉnh);

- Bằng phương thức ghi phiếu điều chỉnh nguyện vọng: từ ngày 22/7 đến ngày 28/7/2018 (với phương thức này, thí sinh vẫn còn hơn 6 ngày để thực hiện quyền điều chỉnh).


HIỆU TRƯỞNG


 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top