Ngành, mã ngành, tổ hợp các môn xét tuyển năm 2019

Giới thiệu sơ lược về trường: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Là trường đào tạo Luật có uy tín nhất và là trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật duy nhất ở khu vực phía Nam; Là một trong số ít các cơ sở đào tạo đã được đánh giá và kết luận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2016).

Ngành, mã ngành, tổ hợp các môn xét tuyển năm 2019

1. Mã trường: LPS 

2. Ngành, mã ngành, tổ hợp các môn xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top