Công bố kết quả xét tuyển sơ bộ năm 2018

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2018

                 Số: 523/TB-ĐHL                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về công bố mức điểm đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ

và thời gian, địa điểm kiểm tra năng lực, xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018

Thực hiện Công văn số 898/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc yêu cầu các trường đại học, cao đẳng rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy năm 2018, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng Đề án tuyển sinh riêng, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 20/3/2018. Theo Đề án này, phương thức tuyển sinh của Nhà trường được thực hiện qua 2 giai đoạn xét tuyển:

* Giai đoạn 1: Thực hiện sơ tuyển căn cứ vào điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của thí sinh (chiếm tỷ trọng 60% điểm trúng tuyển) và điểm học bạ của thí sinh trong 3 năm học trung học phổ thông (chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển). Kết quả, có 4.419 thí sinh vượt qua giai đoạn sơ tuyển này. Điểm xét tuyển (đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng) của các Tổ hợp là khác nhau đối với từng ngành mà thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Cụ thể, số điểm đó tối thiểu khoảng như sau:

Ngành

Tổ hợp xét tuyển

A00

A01

C00

D01

D14

D66,69,70

D84,87,88

Ngôn ngữ Anh (7220201)

-

-

-

19,5

19,5

19,5

19,5

Quản trị kinh doanh (7340101)

19,5

19,5

-

19,5

-

-

19,5

Quản trị - Luật (7340102)

19,5

19,5

-

19,5

-

-

19,5

Luật (7380101)

19,5

19,5

23,5

19,5

-

-

-

Luật Thương mại quốc tế (7380109)

-

19,5

-

19,5

-

19,5

19,5

Sau khi tính điểm theo công thức: 10% điểm học bạ + 60 % điểm thi THPT quốc gia, thì điểm tối thiểu mà các thí sinh cần phải đạt để vượt qua giai đoạn 1 là:

Ngành

Mức điểm đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ

A00

A01

C00

D01

D14

D66,69,70

D84,87,88

Ngôn ngữ Anh (7220201)

-

-

-

13,5

13,5

13,5

13,5

Quản trị kinh doanh (7340101)

13,5

13,5

-

13,5

-

-

13,5

Quản trị - Luật (7340102)

13,5

13,5

-

13,5

-

-

13,5

Luật (7380101)

13,5

13,5

16,5

13,5

-

-

-

Luật Thương mại quốc tế (7380109)

-

13,5

-

13,5

-

13,5

13,5

* Giai đoạn 2: Các thí sinh đủ điều kiện ở giai đoạn 1 được tham gia kỳ kiểm tra năng lực.

- Ngày kiểm tra: buổi sáng ngày 19/7/2018 (Thứ 5);

- Cấu trúc đề kiểm tra năng lực: bao gồm 4 nhóm kiến thức:

+ Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;

+ Kiến thức xã hội tổng hợp (gồm kiến thức phổ quát về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, gia đình, giới tính, lịch sử, địa lý, nông thôn; quan niệm của thí sinh về công bằng xã hội, quyền con người; đạo đức công dân);

+ Kiến thức về pháp luật;

+ Tư duy lôgíc và khả năng lập luận.

- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm trên giấy;

- Thời gian làm bài kiểm tra: 75 phút;

- Số lượng câu hỏi kiểm tra: 100 câu.

- Thang điểm của đề kiểm tra năng lực: theo thang điểm 30.

- Công bố kết quả kiểm tra đánh giá năng lực, điểm xét tuyển (chính thức) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển: dự kiến chiều ngày 22/7/2018.

Như vậy, ngay sau khi Nhà trường công bố điểm xét tuyển và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển, những thí sinh không trúng tuyển hoặc thí sinh có tên trong danh sách dự kiến trúng tuyển nhưng không còn nguyện vọng học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh vẫn còn thời gian (còn 4,0 ngày theo phương thức trực tuyến hoặc 6,0 ngày theo phương thức ghi Phiếu) để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường khác theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xác nhận nhập học: từ ngày 22/7/2018 đến 11g30' ngày 25/7/2018, thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 (có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của Sở Giáo dục và Đào tạo) cho Nhà trường thông qua đường bưu điện (theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên) hoặc trực tiếp tại Trường. Quá thời hạn này, thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 để xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học. Khi đó, căn cứ tình hình thực tế nhập học, Nhà trường có thể sẽ tiếp tục gọi các thí sinh khác trong danh sách đã tham gia kiểm tra năng lực theo nguyên tắc lấy từ điểm cao xuống điểm thấp, cho đến khi đủ chi tiêu./.

 

Nơi nhận:                                                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);

- Các thành viên Hội đồng tuyển sinh;

- Lưu: Văn thư, Đào tạo.

  

LƯU Ý: thí sinh đăng nhập tài khoản vào hệ thống để xem chi tiết


 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top