Thông báo về Bảo lưu kết quả trúng tuyển năm 2018

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 646 /TB-ĐHL   TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2018THÔNG BÁO

Về việc bảo lưu kết quả trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2018


Phòng Đào tạo Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo điều kiện và thủ tục bảo lưu kết quả trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:

1. Điều kiện

- Thí sinh bị bệnh tật, tai nạn không đủ sức khỏe để theo học trong năm trúng tuyển đại học và có xác nhận của cơ quan y tế cấp huyện trở lên về tình trạnh sức khỏe.

- Thí sinh đang sinh sống trong vùng có thiên tai và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên.

- Thời hạn bảo lưu: 1 năm.

2. Thủ tục bảo lưu: hồ sơ xin bảo lưu bao gồm:

- Đơn đề nghị bảo lưu có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc của cơ quan y tế hoặc của cha, mẹ thí sinh;

- Bản chính và 01 bản sao học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương (có chứng thực);

- Bản chính Giấy triệu tập trúng tuyển năm 2018;

- Một phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại (nếu có).

- Lưu ý:

    + Thí sinh được ưu tiên điểm trong tuyển sinh (khu vực và đối tượng) phải nộp đầy đủ hồ sơ minh chứng cùng với đơn xin bảo lưu;

    + Thí sinh có đơn xin bảo lưu không phải làm thủ tục nhập học.

3. Thời gian

- Địa điểm nhận đơn bảo lưu kết quả trúng tuyển: Phòng Đào tạo Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4. Hạn chót nhận đơn đề nghị bảo lưu kết quả trúng tuyển là ngày 14/9/2018.

- Thông báo kết quả xét bảo lưu vào ngày 21/9/2018 (xem kết quả và lấy Quyết định bảo lưu tại Phòng Đào tạo, gặp cô Nguyễn Thị Hậu).

- Lệ phí: 100.000đ/thí sinh.


HIỆU TRƯỞNG

 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top