Thầy có thể tiết lộ bố cục của bài kiểm tra năng lực gồm những nội dung gì, bố cục như thế nào, gồm bao nhiêu câu để thí sinh có thể hình dung trước?

Thầy có thể tiết lộ bố cục của bài kiểm tra năng lực gồm những nội dung gì, bố cục như thế nào, gồm bao nhiêu câu để thí sinh có thể hình dung trước?

Trả lời: Bài kiểm tra năng lực gồm những nội dung liên quan đến 4 lĩnh vực: kiến thức về pháp luật, quan niệm về công lý; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; kiến thức xã hội tổng hợp và tư duy logic. Để làm bài kiểm tra, thí sinh không cần phải học thêm bất cứ môn học nào, nên sẽ không tạo áp lực gì cho thí sinh. Bởi vì, những vấn đề được Nhà trường kiểm tra là những kiến thức phổ quát về lịch sử, chính trị, xã hội, địa lý, nông thôn; quan niệm về sự công bằng xã hội, quyền con người, đạo đức công dân và tư duy kinh tế mà mỗi công dân có được trong quá trình trưởng thành của mình. Các câu hỏi tư duy logic nhằm đánh giá khả năng và kỹ năng xử lý các vấn đề, tình huống gặp phải, phát sinh trong thực tế hàng ngày.

Bài kiểm tra năng lực, dự kiến như sau:

- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm trên giấy;

- Thời gian làm bài: 75 phút;

- Số lượng câu hỏi: 100 câu.


--%>
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top