Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Luật Thương mại và Luật Quốc tế tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh có khác nhau không?

Từ năm 2012 Nhà trường không còn phân chuyên ngành Thương mại hay Quốc tế như trước mà chỉ phân khoa để quản lý sinh viên (khoa Luật Thương mại, khoa Luật Quốc tế…). Do đó, sinh viên ngành Luật khi tốt nghiệp ra trường đều được cấp bằng Cử nhân Luật (dù học khoa Luật Thương mại, Quốc tế hay Hình sự), chính vì thế cơ hội việc làm của sinh viên các khoa là như nhau. Tuy nhiên, trong quá trình tuyển dụng nhân sự, có thể đơn vị tuyển dụng có yêu cầu hay ưu tiên sinh viên tốt nghiệp khoa này hay khoa khác là tùy vào vị trí, yêu cầu mang tính chủ quan của nhà tuyển dụng, nhưng điểm chung đều là tuyển những người có bằng cử nhân Luật.


Ngoài ra, trong quá trình học tập tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, ngoài kiến thức chuyên môn đã được trang bị đầy đủ và chất lượng, từ năm 2016, sinh viên sẽ được bố trí học thêm 03 tín chỉ “Kỹ năng mềm - Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp” (do Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo GBI Quốc tế thực hiện). Vì vậy, sau khi tốt nghiệp với kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, sinh viên sẽ có cơ hội rất lớn trong việc tìm kiếm việc làm và phát triển nghề nghiệp của mình trong tương lai.

Vì vậy, đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Luật (dù là Khoa Luật Thương mại hay Khoa Luật Quốc tế thì trên bằng được cấp đều ghi là cử nhân Luật) và có thể công tác tại các cơ quan như sau:

+ Toà án nhân dân các cấp, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp;

+ Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân các cấp;

+ Công an, Thanh tra, Thi hành án; Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Sở Tài nguyên - Môi trường, Cục Thuế, Hải quan .v.v...;

+ Bộ phận pháp chế hoặc nhân sự trong các Doanh nghiệp trong và ngoài nước; làm Luật sư tư vấn cho các Công ty Luật, Văn phòng luật sư; hoặc làm công tác nghiên cứu trong các Viện Nghiên cứu Nhà nước và pháp luật, Viện Kinh tế .v.v... .

- Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Luật hiện tại rất lớn, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2016 có việc làm là hơn 86%.

Top