Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Luật Thương mại và Luật Quốc tế tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh có khác nhau không?

Ban Tư vấn tuyển sinh: Năm 2014, trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh và đào tạo 04 Ngành: Ngành Luật, ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ anh - chuyên ngành Anh văn pháp lý. Trong đó, ngành Luật được xác định là chủ đạo của trường, và từ năm 2012 nhà trường không còn phân chuyên ngành Thương mại hay Quốc tế như trước mà chỉ phân khoa để quản lý sinh viên (khoa Luật Thương mại, khoa Luật Quốc tế…).

dong dao sv tham gia ngay hoi - 1


Do đó, sinh viên ngành Luật khi tốt nghiệp ra trường đều được cấp bằng Cử nhân Luật (dù học khoa Luật Thương mại, Quốc tế hay Hình sự), chính vì thế cơ hội việc làm của sinh viên các khoa là như nhau. Tuy nhiên, trong quá trình tuyển dụng nhân sự, có thể đơn vị tuyển dụng có yêu cầu hay ưu tiên sinh viên tốt nghiệp khoa này hay khoa khác là tùy vào vị trí, yêu cầu mang tính chủ quan của nhà tuyển dụng, nhưng điểm chung đều là tuyển những người có bằng cử nhân Luật.
-    Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Luật hiện tại rất lớn, về vị trí và môi trường làm việc cụ thể em có thể tham khảo tỉ lệ sinh viên có việc làm từ 2009 - 2013 tại mục Thông tin tham khảo.

Tổng số phiếu: 0
Top