Các câu hỏi thường gặp liên quan đến chương trình học, chuẩn đầu ra, cơ hội nghề nghiệp của sinh viên khi tốt nghiệp

Câu 1. Thầy, cô cho em hỏi em được biết trong quá trình đào tạo nhà trường có áp dụng chuẩn đầu ra bắt buộc đối với sinh viên theo từng ngành, chuyên ngành và chương trình đào tạo. Vậy, cụ thể về quy định đó là như thế nào? Trường hợp hết thời gian học theo quy định mà không đạt chuẩn thì em có bị hủy kết quả học trong những năm đã theo học tại trường không?


Trả lời: Tính đến thời điểm hiện tại nhà trường đã ban hành quy định về chuẩn đầu ra và áp dụng cho tất cả sinh viên hệ chính quy các ngành đang theo học trình độ đại học tại trường phù hợp với các ngành, chuyên ngành và chương trình đào tạo.
Cụ thể, ngoài kiến thức chuyên môn mà sinh viên cần phải đạt được theo Quy chế đào tạo thì sinh viên của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh khi ra trường phải đạt được chuẩn trình độ tiếng Anh theo chương trình TOEIC quốc tế (hoặc tương đương) sau đây:
- Đối với sinh viên ngành Luật:
+ Sinh viên Khoa Luật Hình sự và Hành chính:   Tối thiểu 450 điểm
+ Sinh viên Khoa Luật Dân sự, Quốc tế:              Tối thiểu 470 điểm
+ Sinh viên Khoa Luật Thương mại:                    Tối thiểu 500 điểm
+ Sinh viên theo học lớp Chất lượng cao (nhóm chuyên ngành Hành chính - Tư pháp): Tối thiểu 530 điểm
+ Sinh viên theo học các lớp Chất lượng cao (nhóm chuyên ngành Thương mại - Dân sự - Quốc tế):          Tối thiểu 600 điểm
- Đối với sinh viên ngành Quản trị - Luật:                    
+ Sinh viên theo học lớp đại trà:                          Tối thiểu 500 điểm
+ Sinh viên theo học lớp Chất lượng cao:            Tối thiểu 600 điểm
- Đối với sinh viên ngành Quản trị kinh doanh:             Tối thiểu 500 điểm
- Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý: trình độ tiếng Anh đạt ở cấp độ 5 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng châu Âu (CEFR), đồng thời ngoại ngữ 2 đạt ở cấp độ 3 của khung năng lực ngoại ngữ.
Trường hợp hết thời gian học theo quy định mà sinh viên không đạt chuẩn theo quy định thì sẽ không được xét tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân, còn kết quả học tập trong các năm đã theo học tại trường của em vẫn được nhà trường công nhận và lưu giữ.


Câu 2. Thầy, cô cho em hỏi với các ngành hiện nhà trường đang tuyển sinh và đào tạo hàng năm. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được cấp bằng gì và có thể làm việc ở đâu?


Trả lời: Tính đến thời điểm này, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh và đào tạo 4 ngành, gồm: Ngành Luật, ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành Anh văn pháp lý. Khi kết thúc khóa học và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, sinh viên sẽ được xét, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân phù hợp với ngành sinh viên theo học.
- Đối với ngành Luật: sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng “Cử nhân Luật”, có thể công tác tại các cơ quan như: Toà án, Viện Kiểm sát, Công an, Quân đội, Công chứng, Thừa phát lại, Thi hành án, Thanh tra, Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn trực thuộc; Trong bộ phận pháp chế hoặc nhân sự của các Doanh nghiệp, Luật sư tư vấn, tranh tụng; Công tác nghiên cứu và giảng dạy,…;
- Đối với ngành Quản trị kinh doanh: sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng “Cử nhân Quản trị kinh doanh”, có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, đảm nhận các công việc như: Trợ lý phân tích và lập báo cáo về thị trường kinh doanh, trợ lý xây dựng và thực hiện kế hoạch nhân sự, tài chính; quản lý xuất nhập khẩu, quản lý khách sạn, khu giải trí, nhà hàng,... hoặc có thể tự khởi nghiệp kinh doanh.
- Đối với ngành Quản trị - Luật: sinh viên tốt nghiệp được cấp 2 bằng “Cử nhân Luật” và “Cử nhân Quản trị kinh doanh”, có thể làm việc trong các lĩnh vực đòi hỏi kiến thức tổng hợp Quản trị và Luật như: dịch vụ Công cộng, Thương mại quốc tế, Quản trị doanh nghiệp, Tài chính, Tư vấn quản trị, Tư vấn tài chính, Tư vấn luật kinh doanh và các vị trí làm việc như sinh viên ngành Luật và ngành Quản trị kinh doanh.
- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng “Cử nhân Ngôn ngữ Anh”,có thể làm việc trong các lĩnh vực đòi hỏi kiến thức tổng hợp về tiếng Anh và Luật, như: Dịch thuật, phiên dịch, soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại; tham gia tư vấn và tranh tụng trong các tranh chấp thương mại quốc tế; có thể làm giảng viên tại các cơ sở giáo dục có đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh.

Top